Yksinyrittäjät ratkaisuna osaajapulaan -hanke

Liedon kaupungin yrityspalvelut koordinoi Yksinyrittäjät ratkaisuna osaajapulaan -hanketta, jonka tarkoituksena on hyödyntää alueen yksinyrittäjien osaamista ja helpottaa yrityksiä kohtaavaa osaajapulaa. Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen 1.5.2024-31.12.2025 ja hankkeen odotetaan tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin yksinyrittäjille kuin yrityksillekin.

Yksinyrittäjät avainasemassa

Liedon kaupungin lisäksi mukana ovat Kaarinan ja Paimion kaupungit sekä Auran ja Sauvon kunnat. Näiden viiden kunnan alueella on yli 3 000 yksinyrittäjää monilta eri toimialoilta. Hankkeessa keskitytään ensisijaisesti kartoittamaan kädentaitajat, joiden ammatillinen potentiaali voisi olla avuksi monilla osaajapulasta kärsivillä aloilla.

Osaajapula on noussut yritysten suurimmaksi kasvun esteeksi, vaikuttaen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, rakennusalalle sekä teollisuuteen. Valtakunnan tasolla työmarkkinoilta poistuu vuosittain arviolta 200 000 ihmistä enemmän kuin mitä uusia työntekijöitä tulee tilalle. Tämä epätasapaino on ajanut yritykset etsimään innovatiivisia ratkaisuja, ja tässä hankkeessa nähdään yksinyrittäjien osaaminen mahdollisuutena.

Yrityksien kontaktointi on alkanut

Hankkeessa kartoitetaan yksinyrittäjät kunkin kunnan yrityspalveluiden ja yrittäjäyhdistysten yhteistyöllä. Liedon yrityspalvelut on aloittanut yksinyrittäjien kontaktoinnin toukokuun puolivälissä. Yksinyrittäjien lisäksi kartoitetaan alihankintaa tarjoavat yritykset ja Liedon Alihankintamessuilla 25.9. rakennetaan alihankintaverkostoa.

Kasvua ja uudelleensuuntautumista

Hankkeen tavoitteena on tarjota yksinyrittäjille mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvuun ja uudelleensuuntautumiseen. Lisäksi heille tarjotaan mahdollisuuksia täydentää osaamistaan kouluttautumisen kautta. Hanke edustaa innovatiivista lähestymistapaa ratkaista yrityksiä vaivaava osaajapula. Yksinyrittäjien ammattitaidon hyödyntäminen voi tuoda kaivattua helpotusta ja samalla tarjota yrittäjille uusia mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa.

Aluksi toimenpiteitä, pilotteja ja tapahtumia testataan Liedossa, ja onnistuneiden kokeilujen jälkeen toimintamalli laajennetaan 2025 Auraan, Kaarinaan, Paimioon ja Sauvoon. Tavoitteena on luoda kuntarajat ylittävä yrittäjä- ja osaajaverkosto, joka toimii osaratkaisuna osaajapulaan.

Lisätietoja hankkeesta:

Yritysneuvoja
Hämäläinen Marja-Leena
040 3515 768
marja-leena.hamalainen@lieto.fi
Hanketyöntekijä
Stepanoff Onni
040 1856 581
onni.stepanoff@lieto.fi