Liedon uusi keskuskoulu -rakennushanke

Liedon uuden Keskuskoulun rakennustyöt alkoivat maalis-huhtikuun vaihteessa 2024 ja koulu valmistuu keväällä 2026. Rakennustöiden jälkeen nykyinen yläkoulurakennus puretaan ja piha-alueet viimeistellään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Uusi koulu on noin 500 oppilaan yläkoulu, joka tarjoaa opetusta 7.–9. luokan oppilaille. Koulun nykyinen nimi on Taatilan yhtenäiskoulun yläkoulu, mutta projektinimenä käytetään Liedon uutta Keskuskoulua. Rakennustyöstä vastaa NCC Suomi Oy.

Koulurakennuksen havainnekuva.
NCC Suomi rakentaa koulunmäelle uuden yläkoulun. Rakennustyöt alkoivat maalis-huhtikuun vaihteessa 2024 ja uusi noin 500 oppilaan koulurakennus valmistuu keväällä 2026. Havainnekuva NCC.