Liedon Innovaatiokampus – uusi tapa ajatella

Liedon Innovaatiokampus tavoittelee uudenlaista yritysten kilpailukykyä, yksilöiden hyvinvointia ja kuntien elinvoimaa edistävää toimintamallia. Siinä ”törmäytetään” keskenään toimijoita, vanhojen toimintamallien hyviä puolia, uusia ideoita ja nykyisiä liiketoimintamahdollisuuksia – esimerkiksi vihreän siirtymän osa-alueelta.

Liedossa toimii jo paljon yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on omaan toimialaansa kohdistuvia merkittäviä innovaatioita ja kilpailuetuja.

Liedon Innovaatiokampuksen tavoitteet:

  • Tuottaa ja tunnistaa käytännöllisiä tapoja kehittää liiketoimintaa ja parantaa yritysten mahdollisuutta saada osaavaa työvoimaa.
  • Parantaa työnhakijoiden mahdollisuutta työllistyä ja kehittää käytännönlähtöisiä ratkaisuja kohtaanto–ongelmaan.
  • Yhdistää ja ”törmäyttää” tehokkaasti, mahdollisimman pienellä byrokratialla, oppilaitokset ja yritykset laajaksi kampukseksi – oppimisympäristöksi, joka synnyttää uutta osaamista ja uusia innovaatioita.
  • Löytää tehokkaita käytännön ratkaisuja kotouttaa maahanmuuttajia suomalaiseen työelämäkulttuuriin.
  • Kehittää yhdessä kumppaneiden kanssa kasvokkain tapahtuvia palvelumalleja, joilla valmistaudutaan TE2025 uudistukseen.

Kaupungin kokoinen kampus starttaa Avantilta

Kampuksen toteutus alkoi keväällä 2023 Avantin teollisuusalueella, ja se etenee vaiheittain kohti vuotta 2025. Ydintavoitteena on tuoda kaikki yritysten kasvulle ja menestykselle olennaiset toimijat fyysisesti samalla alueelle. Kampuksen toimintamallin kehittäminen lähtee vilkkaasta Avantin yritysalueesta ja laajenee ensimmäisten vuosien aikana koko Lietoon.

Ensimmäisinä askelina Liedon kaupungin yritys- ja työllistämispalvelut, Turun kaupungin työllisyyspalvelut, Turun oppisopimustoimisto ja Turun ammatti-instituutti palvelevat samoissa tiloissa Avantin Portissa. Jo kesäkuussa kumppanuusverkoston laajentuessa Avantin Portin toimitiloissa yrittäjien apuna aloitti myös Barona Oy, joka tukee osaavan työvoiman saatavuutta. Mikroyrittäjille suunnattua palvelumuotoilukonseptia Liedossa testaavat Varsinais-Suomen yrittäjät ry ja Raseko ja heidätkin voi tavata Avantin Portissa.

Novidan uusi toimipiste Avanti 2  -alueella vahvistaa entisestään osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuutta logistiikka-alalle tarjoamalla alueella raskaan kaluston asentajakoulutusta ja sähköalan opetusta.

Liedon Innovaatiokampuksen kumppanuusverkossa on jo 14 toimijaa ja kumppanuusyhteistyötä on tarkoitus laajentaa syksyllä yrityksiin, Turun ammattikorkeakouluun ja yliopistoihin. Koulutuspalveluverkostomme täydentyi elokuussa, kun Turun Aikuiskoulutuskeskus liittyi mukaan. Liedon lukion kansainvälisyyslinja kytketään vahvasti Innovaatiokampuksen yhteistyöhön. Liedon lukio järjestää opiskelijoilleen myös yrittäjyyskurssin lukuvuoden 2023-24 aikana.

Joukkoliikenteellä Avantiin

Avantin alueen joukkoliikenteen kokeilu alkoi 3.4.2023.  Liedon kaupungin kilpailuttaman tarjouskilpailun alueen liikennöinnistä voitti Vesma Oy. Bussivuoro lähtee Avantintien alusta, yhteys Turusta ja Liedosta tapahtuu 6 bussilta. Avantin sisäinen liikenne on kokeilun aikana yritysten työntekijöille maksuton.

Lisätietoa Liedon Innovaatiokampuksesta antavat:

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi
Yrityspalvelujohtaja ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi