Sivistyspalvelujen toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätökset (delegointipäätökset) Liedon kaupungin hallintosäännön perusteella.

Toimivaltaa siirretty tulosalueiden esimiehiltä

Johtavalle rehtorille / rehtorille tai koulunjohtajalle

Asia: Oppilasasiat, hankintapäätökset, henkilöstöasiat ja vastuuhenkilö mahdollisessa lakkotilanteessa

Varhaiskasvatuksen esimiehille, liikuntapaikkamestarille, palveluohjaajalle, konsultoivalle varhaiskasvatuksen erityisopettajalle ja varhaiskasvatussihteereille

Asia: Hankintapäätökset, henkilöstöasiat, vastuuhenkilö mahdollisessa lakkotilanteessa, tilat, varhaiskasvatuksen tehostettu tuki, varhaiskasvatusmaksut ja palveluseteli.

Hallinto- ja talouspäällikölle, varhaiskasvatusjohtajalle, Lieto-opiston rehtorille, palvelupäällikölle (kirjasto- ja kulttuuritoimi) ja vapaa-aikapalveluiden vastuuhenkilölle

Asia: Hankintapäätökset, henkilöstöasiat, muut asiat, vuosisidonnaislisät, koulumatkaedut, harkinnanvarainen virkavapaa / työloma, määräaikaisen henkilökunnan palvelusuhteen päättäminen, yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelituottajien hyväksyminen, yksityisen varhaiskasvatuksen tukipalvelut ja vastuuhenkilö mahdollisessa lakkotilanteessa.

Henkilöstöpäällikölle

Asia: KVTES:n ja TS:n piirissä olevan sivistysosaston henkilökunnan henkilökohtais-ten lisien vuosisidonnaisista osista päättäminen.

Toimialajohtajalle

Asia: Hankintapäätökset, henkilöstöasiat, muut asiat ja vastuuhenkilö mahdollisessa lakkotilanteessa.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle

Asia: Hankintapäätökset, henkilöstövalinnat, lautakuntien yleinen ratkaisuvalta, muut asiat ja otto-oikeuden ulkopuolelle jätettävät asiat.

Päätökset: 9.11.2015 § 188, 15.3.2016 § 6, 3.1.2017 § 1, 3.1.2018 § 3, 5.12.2018 § 175, 9.6.2020 § 53, 14.6.2021 § 86, 4.8.2022 § 122, 14.2.2023 § 15, 25.5.2023 § 117 ja 14.3.2024 § 43