Vuorohoito

Vuorohoidossa lapsi tarvitsee hoitoa arkipäivien lisäksi iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Liedon kaupunki järjestää vuorohoitoa Jokilaakson päiväkodissa mahdollistamaan vanhempien säännöllisen vuorotyön tai päätoimisen opiskelun. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat/huoltaja ovat työvuorossa sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan.

Vuorohoitoa järjestetään ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoitoaika muodostuu lapsen kanssa asuvien aikuisten yhteen sovitettujen työ-/opiskeluaikojen perusteella. Hoitoajat on ilmoitettava sähköisen asioinnin kautta edeltävän viikon maanantaina klo 8.00 mennessä.