Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Riittävän varhaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Varhaiserityiskasvatuksen palvelut

Varhaiserityiskasvatuksen palveluihin kuuluu lasten tuentarpeen arviointi, tukitoimien suunnittelu, erityisopetus- ja kasvatus sekä kasvatushenkilöstön konsultointi ja ohjaus. Näitä palveluja antavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Lisäksi lasten kehityksen ja oppimisen tueksi päiväkotiryhmään voidaan sijoittaa ryhmäavustaja tai varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja.

Kolmitasoinen tuki

Liedon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmitasoisen tuen mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Esiopetukseen osallistuville lapsille tarvittava tuki kirjataan erilliseen oppimissuunnitelmaan. Tuki suunnitellaan ja järjestetään osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivittäistä toimintaa lapsen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutin palvelut

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa lasten tuen tarpeen selvittelyyn konsultoimalla henkilöstöä. Hän on osaltaan henkilöstön tukena suunniteltaessa kaikkien lasten osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Monialainen yhteistyö

Lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Huoltajien luvalla varhaiskasvatus toimii yhteistyössä mm. lastenneuvolan, perheneuvolan, perhekeskuksen perhepalveluiden ja lastensuojelun kanssa.

Varhaiserityiskasvatus yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Liedon kaupungissa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa varhaiserityiskasvatuksen palvelut on järjestetty yksityisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien avulla.
Perhepäivähoidossa varhaiserityiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Yhteystiedot

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi


Käyntiosoite Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Avoin varhaiskasvatus Perhepesä

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Päiväkoti Hanhilinna

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Riitta Karttila
p. 040 1718 374
riitta.karttila3(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Jokilaakso

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Riitta Karttila
p. 040 1718 374
riitta.karttila3(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Järvilinna (Järvikoto ja Palomäki)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Laurila
p. 050 3150371
katri.laurila(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Kisakallio

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tytti Tammi
p. 040 4812 314
tytti.tammi(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Kisapuisto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tytti Tammi
p. 040 4812 314
tytti.tammi(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Lintukoto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Laura Mäkinen
040 6823 918
laura.makinen(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Loukilinna

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anne Huisko
p. 040 1591 854
anne.huisko2(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Melukylä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Milla Bruun
p. 040 6674 163
milla.bruun(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Tammentupa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 040 1932 093
niina.valkeapaa(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Poutapilvi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Aino Nurmi
p. 040 5846 182
aino.nurmi(a)edu.lieto.fi

Ilmaristen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Laura Mäkinen
040 6823 918
laura.makinen@edu.lieto.fi

Jokilaakson vuorohoitopäiväkodin esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Riitta Karttila
p. 040 1718 374
riitta.karttila3(a)edu.lieto.fi

Melukylän esiopetus Jokilaakson koululla

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Milla Bruun
p. 040 6674 163
milla.bruun(a)edu.lieto.fi

Littoisten esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Laurila
p. 050 3150371
katri.laurila(a)edu.lieto.fi

Loukinaisten esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anne Huisko
p. 040 1591 854
anne.huisko2(a)edu.lieto.fi

Pahkamäen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 040 1932 093
niina.valkeapaa(a)lieto.fi

Taatilan esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tarja Rämö
p. 050 3023 919
tarja.ramo(a)edu.lieto.fi

Tarvasjoen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Aino Nurmi
p. 040 5846 182
aino.nurmi(a)edu.lieto.fi

Keskusta, Loukinainen, Ilmarinen, Lieto as

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 040 1932 093
niina.valkeapaa(a)edu.lieto.fi

Päiväkoti Nappulaniitty
Milla Salmi
p. 050 4778 890
milla.salmi@apulapaivakodit.fi

Päiväkoti Hattu-Maakari
Kaisa Laakso
p. 040 5815 084
kaisa.laakso@gmail.com

Norlandia-päiväkoti Soittorasia
Katri Vehanto-Lehtinen
p. 050 5255 158
katri.vehanto-lehtinen@rekottila.com

Päiväkoti Nappulametsä
Anu Kortemaa
p. 040 8263 801
anu.kortemaa@verkanappulat.fi

Päiväkoti Kukonharja
Kaisa Laakso
p. 040 5815 084
kaisa.laakso@gmail.com

Toimintaterapeutti

Katariina Alkuvaara

p. 0405964056