Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Riittävän varhaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Varhaiserityiskasvatuksen palvelut

Varhaiserityiskasvatuksen palveluihin kuuluu lasten tuentarpeen arviointi, tukitoimien suunnittelu, erityisopetus- ja kasvatus sekä kasvatushenkilöstön konsultointi ja ohjaus. Näitä palveluja antavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Lisäksi lasten kehityksen ja oppimisen tueksi päiväkotiryhmään voidaan sijoittaa ryhmäavustaja.

Kolmiportainen tuki

Liedon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan tuensuunnitelma yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Tuki suunnitellaan ja järjestetään osaksi varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa lapsen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutin palvelut

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa lasten tuen tarpeen selvittelyyn konsultoimalla henkilöstöä. Hän on osaltaan henkilöstön tukena suunniteltaessa kaikkien lasten osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Monialainen yhteistyö

Lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Huoltajien luvalla varhaiskasvatus toimii yhteistyössä mm. lastenneuvolan, perheneuvolan, perhekeskuksen perhepalveluiden ja lastensuojelun kanssa.

Varhaiserityiskasvatus yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Liedon kunnassa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa varhaiserityiskasvatuksen palvelut on järjestetty yksityisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien avulla.
Perhepäivähoidossa varhaiserityiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Yhteystiedot

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi


Käyntiosoite Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Avoin varhaiskasvatus Perhepesä

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Päiväkoti Hanhilinna

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Päiväkoti Jokilaakso

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Päiväkoti Järvilinna (Järvikoto ja Palomäki)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Laurila
p. 050 5651 695
katri.laurila(a)lieto.fi

Päiväkoti Kisakallio

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Päiväkoti Lintukoto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Merja Heitto
040 6823 918
merja.heitto@lieto.fi

Päiväkoti Loukilinna

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anne Huisko
p. 040 1591 854
anne.huisko(a)lieto.fi

Päiväkoti Melukylä

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Jonna Rossi
p. 040 6674 163
jonna.rossi(a)lieto.fi

Päiväkoti Tammentupa

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 040 1932 093
niina.valkepaa(a)lieto.fi

Päiväkoti Poutapilvi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Maret Kosola
p. 040 5846 182
maret.kosola(a)lieto.fi

Ilmaristen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Merja Heitto
040 6823 918
merja.heitto@lieto.fi

Jokilaakson vuorohoitopäiväkodin esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Melukylän esiopetus Jokilaakson koululla

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Jonna Rossi
p. 040 6674 163
jonna.rossi(a)lieto.fi

Littoisten esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Laurila
p. 050 5651 695
katri.laurila(a)lieto.fi

Loukinaisten esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anne Huisko
p. 040 1591 854
anne.huisko(a)lieto.fi

Pahkamäen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 040 1932 093
niina.valkeapaa(a)lieto.fi

Taatilan esiopetus

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Tarvasjoen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Maret Kosola
p. 040 5846 182
maret.kosola(a)lieto.fi

Keskusta, Loukinainen

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Rämö Tarja
0503023919
tarja.ramo@lieto.fi

Littoinen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Katri Laurila
p. 050 5651695
katri.laurila(a)lieto.fi

Ilmarinen, Lieto as

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
p. 0401932 093
niina.valkepaa(a)lieto.fi

Päiväkoti Nappulaniitty
Milla Salmi
p. 050 4778 890
milla.salmi@apulapaivakodit.fi

Päiväkoti Hattu-Maakari
Anu Kortemaa
p. 040 8263 801
anu.kortemaa@verkanappulat.fi

Norlandia-päiväkoti Soittorasia
Katri Vehanto-Lehtinen
p. 050 5255 158
katri.vehanto-lehtinen@rekottila.com

Päiväkoti Nappulametsä
Anu Kortemaa
p. 040 8263 801
anu.kortemaa@verkanappulat.fi

Päiväkoti Kukonharja
Kaisa Laakso
p. 040 5815 084
kaisa.laakso@gmail.com