Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Riittävän varhaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista.

Varhaiserityiskasvatuksen palvelut

Varhaiserityiskasvatuksen palveluihin kuuluu lasten tuentarpeen arviointi, tukitoimien suunnittelu, erityisopetus- ja kasvatus sekä kasvatushenkilöstön konsultointi ja ohjaus. Näitä palveluja antavat varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Lisäksi lasten kehityksen ja oppimisen tueksi päiväkotiryhmään voidaan sijoittaa ryhmäavustaja.

Kolmiportainen tuki

Liedon varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki). Tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan tuensuunnitelma yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa. Tuki suunnitellaan ja järjestetään osaksi varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa lapsen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutin palvelut

Varhaiskasvatuksen toimintaterapeutti osallistuu tarvittaessa lasten tuen tarpeen selvittelyyn konsultoimalla henkilöstöä. Hän on osaltaan henkilöstön tukena suunniteltaessa kaikkien lasten osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa.

Monialainen yhteistyö

Lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Huoltajien luvalla varhaiskasvatus toimii yhteistyössä mm. lastenneuvolan, perheneuvolan, perhekeskuksen perhepalveluiden ja lastensuojelun kanssa.

Varhaiserityiskasvatus yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Liedon kunnassa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa varhaiserityiskasvatuksen palvelut on järjestetty yksityisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien avulla.
Perhepäivähoidossa varhaiserityiskasvatusta ohjaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja.


Yhteystiedot


Käyntiosoite Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Avoin varhaiskasvatus Perhepesä

Päiväkoti Hanhilinna

Päiväkoti Jokilaakso

Päiväkoti Järvilinna (Järvikoto ja Palomäki)

Päiväkoti Kisakallio

Päiväkoti Lintukoto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Karoliina Lahdes
040 6823 918
karoliina.lahdes@lieto.fi

Päiväkoti Loukilinna

Päiväkoti Melukylä

Päiväkoti Tammentupa

Päiväkoti Poutapilvi

Ilmaristen esiopetus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Karoliina Lahdes
040 6823 918
karoliina.lahdes@lieto.fi

Melukylän esiopetus Jokilaakson koululla

Littoisten esiopetus

Loukinaisten esiopetus

Pahkamäen esiopetus

Taatilan esiopetus

Tarvasjoen esiopetus

Yliskulman esiopetus

Keskusta, Loukinainen

Littoinen

Ilmarinen, Lieto as

Päiväkoti Nappulaniitty
Milla Salmi
p. 050 4778 890
milla.salmi@apulapaivakodit.fi

Päiväkoti Hattu-Maakari
Anu Kortemaa
p. 040 8263 801
anu.kortemaa@verkanappulat.fi

Norlandia-päiväkoti Soittorasia
Katri Vehanto-Lehtinen
p. 050 5255 158
katri.vehanto-lehtinen@rekottila.com

Päiväkoti Nappulametsä
Pirita Lentiö
p. 050 4138 788
pirita.lentio@verkanappulat.fi

Folkhälsan Solstrålen
Heidi Hermansson
p. 050 4002 080
heidi.hermansson@folkhalsan.fi

Päiväkoti Kukonharja
Kaisa Laakso
p. 040 5815 084
kaisa.laakso@gmail.com