Jokilaakson vuoropäiväkoti

Vuorohoidossa lapselle luodaan kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsella on hyvä olla, ja syli aina saatavilla. Vuorohoidon erityisyydestä johtuen tiivis yhteistyö vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välillä on erityisen tärkeää.

”Kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa lapsella on hyvä olla”

Muutama sana päiväkodistamme

Jokilaakson päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille, joiden vanhemmat tekevät vuorotyötä. Päiväkoti on auki lasten huoltajien työstä johtuvan hoitotarpeen mukaan.

Meillä on turvallinen, lämmin, lempeä, kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri. Syliä on tarjolla aina, kun sitä tarvitaan. Meillä lapset rohkenevat ja uskaltavat opetella uusia asioita yhdessä aikuisen kanssa.

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Kaikilla lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä yksin että ryhmän jäsenenä. Tärkeää on lasten osallisuus.

Jokaisella lapsella on oikeus oppia.
Jokilaakson päiväkodissa saa oivaltaa uusia asioita olemalla utelias, itse tutkimalla, kokeilemalla ja leikkimällä.

Päiväkodin sijainti

Päiväkoti sijaitsee Liedon keskustassa kauniissa kulttuurimaisemassa kirkon vieressä, Aurajoen rantamaisemassa. Osoitteemme on Kirkkotie 10, 21420 Lieto.

Simpukat 050 3150 388
Kaislat 050 4012 773
Lumpeet 050 4302 454
Sudenkorennot (esiopetus) 050 4616 474

Päiväkodin johtajan sijainen (Sami Luoto virkavapaalla 1.2.22-31.12.23)
Tuija Kuusinen
050 3150 387
tuija.kuusinen@lieto.fi

Varajohtaja
Kaisu Impilä
040 1944 680
kaisu.impila@lieto.fi

Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja
Tarja Rämö
050 3023 919
tarja.ramo@lieto.fi

Jokilaakson päiväkoti
Kirkkotie 10
21420 Lieto

Simpukat
Impilä Kaisu, varhaiskasvatuksen opettaja
Isotalo Katri, ryhmäavustaja
Kaarlonen Eeva, lastenhoitaja
Junkkala Anu, lastenhoitaja
Raitanen Terttu, lastenhoitaja

Kaislat
Vähä-Lassila-Kallio Pia, varhaiskasvatuksen opettaja
Hirvonen Outi, lastenhoitaja
Leppänen Sari, lastenhoitaja
Uuttu Jukka, lastenhoitaja
Silanto Milla, ryhmäavustaja

Lumpeet
Merivirta Rosa, varhaiskasvatuksen opettaja
Korpela Tiina, lastenhoitaja
Nieminen Päivi, lastenhoitaja

Sudenkorennot (esiopetus)
Visuri Nina, varhaiskasvatuksen opettaja
Kärpijoki Annika, ryhmäavustaja
Limnell Anna, lastenhoitaja

Salmivaara Aini, lastenhoitaja/varahenkilö

Jokilaakson perhetyöntekijä on Anu Nyman.

Olemme tukenasi kasvatustehtävässä: vanhemmuudesta ei tarvitse selviytyä yksin.
Etsimme kanssasi apua ja ratkaisuja.
Saat apua ajoissa ja läheltä.
Apua voi pyytää esim. seuraavissa asioissa:
Haasteita arjen hallinnassa esim. vuorokausirytmi on hukassa, ruokailutilanteet takkuavat, pukemistilanteet muodostuvat tahtojen taistoksi jne.
Oma jaksaminen mietityttää
Pari- tai perhesuhteessa on pulmia.

Voimme halutessasi tavata päiväkodissa tai kodissanne.