Varhaiskasvatus Liedossa

Liedon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tukee lietolaisten lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa.

Palveluitamme ovat varhaiskasvatuspalvelut päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä esiopetus ja avoimet varhaiskasvatuspalvelut.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa kaikissa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin liittyvissä asioissa.

Palveluohjaaja
Helenius Reija
050 5690 919
reija.helenius@lieto.fi
Varhaiskasvatusjohtaja
Lindholm Elina
0503077162
elina.lindholm@lieto.fi
Varhaiskasvatussihteeri
Hakkarainen Teija
040 595 9952
teija.hakkarainen@lieto.fi
Varhaiskasvatussihteeri
Koivunen Mia
040 5376 920
mia.koivunen@lieto.fi

Varhaiskasvatuksen suunnitelmia

Palautteen antaminen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Mikäli asiakkaalla on kysymyksiä tai palautetta koskien varhaiskasvatuksen laatua tai toimintaa tulee asiakkaan ensisijaisesti olla yhteydessä päiväkodinjohtajaan tai perhepäivähoidosta vastaavaan päiväkodinjohtajaan . Tarvittaessa kysymyksiin vastaa myös varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuslain mukainen kirjallinen muistutusmenettely

Varhaiskasvatuslain 54§ mukaan varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.
Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Sosiaaliasiamiehen neuvonta varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

Tarvittaessa varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa auttaa sosiaaliasiamies.