Tammentuvan päiväkoti

Tammentuvan suojassa leikitään joka päivä. Se motivoi lasta oppimaan uutta.

Käsi kädessä oppimisen polulla

Maahiset 050 3658823

Terhot 040 6812754

Naavatontut 050 3822585

Menninkäiset 050 5608950

Vuorenpeikot 050 5608950

Päiväkodin johtaja
Päivi Kuorilehto
050 3810502

Varajohtaja
Sanna Hakamäki
050 5987694

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Niina Valkeapää
040 1932093

Tammentuvan päiväkoti Elotie 23 21360 Lieto as

Pahkamäen esiopetus Vanha Tampereentie 1605 21360 Lieto as


Usein polku johtaa lähimetsään oppimaan, liikkumaan ja tutkimaan.

Lämpimät vuorovaikutussuhteet ympärillä tukevat lasten hyvinvointia ja luovat hyvää mieltä. Lasten mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tarpeet ovat meille tärkeitä.

Tammentuvan oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kaikkien lasten tukena.

Varhaiskasvatukseen saavat osallistua lapsen lisäksi myös huoltajat, joille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin arkeen.

Päiväkodin sijainti

Päiväkoti sijaitsee Liedon asemalla Nautelankosken kulttuurihistoriallisessa maisemassa. Päiväkoti toimii kahdessa eri talossa, Tammentuvan päätalossa ja Versossa(esiopetus). Maalaiskylä lähimetsineen ja puistoineen antaa mahdollisuuden monipuoliseen tekemiseen.

Osoitteemme on Elotie 23 21360 Lieto as.

Maahiset
Milla Valu varhaiskasvatuksen opettaja puh 040 4825927
Mia-Maria Vuorenoja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Tiina Tyykilä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Terhot
Pia Vähä-Lassila-Kallio varhaiskasvatuksen opettaja 0405316741
Susanna Ketvell varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Minna Rousku varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Heidi Lilleberg varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja
Naavatontut
Eveliina Suutarinen varhaiskasvatuksen opettaja puh 0403590888
Pia Kukkonen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Maarit Tuominen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Vuorenpeikot
Sanna Sainio varhaiskasvatuksen opettaja 040 5700280
Sanna Hakamäki varhaiskasvatuksen opettaja puh 050 5987694
Riina Lehtinen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Vilma Koivula varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Maarit Ruuhi varhaiserityislastenhoitaja

Anne-Mari Leppänen päiväkodin varahenkilö
Kirsi Nurmi perhepäivähoidon varahenkilö

Perhekeskus varhaiskasvatuksen tukena
Perhekeskuksen toimijat ovat tukenasi kasvatustehtävässä: vanhemmuudesta ei tarvitse selviytyä yksin. Etsimme kanssasi apua ja ratkaisuja. Apua voi pyytää esim. seuraavissa asioissa:
• Haasteita arjen hallinnassa esim. vuorokausirytmi on hukassa
• ruokailutilanteissa haasteita
• pukemistilanteet muodostuvat tahtojen taistoksi jne.
• lapsen käytös huolestuttaa
• oma jaksaminen mietityttää
• pari- tai perhesuhteessa on pulmia.

Soihtu-tiimi, p. 02 4107302 arkisin 8.30-15.00. Tiimi vastaa sosiaalihuoltolain mukaisesta tuen tarpeen arvioinnista, koostuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten joukosta. yhdessä asiakkaan kanssa tiimi kartoittaa asiakkaan tilanteen ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin. Arvioinnissa selvitetään sinun tai perheesi elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan myös sinun ja perhejäsentesi mielipide ja näkemys palveluntarpeesta.

Perheneuvolasta p. 0505952693 ma-to 8-15 saat apua ja tukea lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, omaan vanhemmuuteesi, parisuhteeseen sekä perheen muihin sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin.

Pyydä apua-nappi palvelee ympäri vuorokauden. Pyydä apua -nappi on lapsiperheiden matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta voit saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Voit pyytää apua myös nimettömänä. Sinun ei tarvitse tietää, mihin palveluun tai keneen ammattilaiseen sinun tulee olla yhteydessä. Saat tukea ja ohjauksen oikeaan paikkaan, kun olet täyttänyt lomakkeen. Nappi löytyy osoitteesta https://www.varha.fi/fi/asiointikanavat/pyyda-apua-nappi

Lastenneuvola ajanvaraus p. 050 562 4278, palvelee lapsen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvissä asioissa.