Melukylän päiväkoti

Melukylän päiväkoti on iloinen ja lämminhenkinen. Lasten toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden luomme leikkisän, liikunnallisen, tutkivan ja kokeilevan oppimisympäristön, jossa jokaiselle on tilaa kasvaa ja kehittyä.

Joka päivä leikitään ja liikutaan, uusia asioita opitaan!

Päiväkoti:

Ipanat
050 9114 516

Tenavat
050 9114 632

Muksut
050 9114 614

Vekarat
050 9114 376

Esiopetus:

Seikkailijat
050 3150 294

Tutkijat
050 3150295

Päiväkodin johtaja
Vilma Virta
040 6628627
vilma.virta@lieto.fi

Apulaisjohtaja
Kati Aalto
040 3594869
kati.aalto@edu.lieto.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Milla Bruun
040 6674163
milla.bruun@edu.lieto.fi

Osoitteet
Melukylän päiväkoti
Kuntoilijanlenkki

Melukylän päiväkodin esiopetus Jokilaakson koululla
Karjatie 9

Muutama sana päiväkodimme ryhmistä

Kohtaamme lapset ja perheet yksilöllisesti ja huolehdimme siitä, että jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Toimimme pienryhmissä jokaisen lapsen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Varhaiskasvatuspäivän aikana lapsi saa monipuolisten elämysten ja kokemusten kautta valmiuksia oppia uutta. Liikunta ja lähialueen retkikohteet kuuluvat ryhmien viikoittaiseen toimintaan.

Päiväkodin sijainti

Päiväkoti sijaitsee aivan Liedon keskustassa lähellä palveluja. Kirjasto, leikkipuisto ja pelikenttä sijaitsevat lähistöllä.

Ipanat:
Varhaiskasvatuksen opettaja: Mikaela Koskinen
Lastenhoitaja: Susanna Engman
Lastenhoitaja: Tiia Leino

Muksut: 
Varhaiskasvatuksen opettaja: Heidi Mäkelä
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Marica Hakkarainen
Lastenhoitaja: Tiina Tyykilä

Tenavat:
Varhaiskasvatuksen opettaja: Emilia Aaltonen
Varhaiskasvatuksen opettaja: Elina Ruusi
Varhaiskasvatuksen opettaja: Sanna Kärpijoki
Lastenhoitaja: Miia Saarinen

Vekarat:
Varhaiskasvatuksen opettaja: Veera Lehtinen
Varhaiskasvatuksen opettaja: Maria Kerkkänen
Lastenhoitaja: Jaana Kankaanpää
Ryhmäavustaja: Kirsi Laurila

Esiopetus:
Varhaiskasvatuksen opettaja: Susanna Raitanen
Varhaiskasvatuksen opettaja: Pauliina Kadenius
Varhaiskasvatuksen opettaja: Anne-Mari Suomi
Lastenhoitaja: Tiina Varheenmaa
Lastenhoitaja: Tiina Holm
Ryhmäavustaja: Arazu Ramazani
Varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitaja: Satu Pirhonen

Varahenkilöt: Leila Kvarnström ja Alina Viljakainen

Perhekeskuksen toimijat ovat tukenasi kasvatustehtävässä: vanhemmuudesta ei tarvitse selviytyä yksin. Etsimme kanssasi apua ja ratkaisuja. Apua voi pyytää esim. seuraavissa asioissa:

Haasteita arjen hallinnassa esim. vuorokausirytmi on hukassa
Ruokailutilanteissa haasteita
Pukemistilanteet muodostuvat tahtojen taistoksi jne.
Lapsen käytös huolestuttaa
Oma jaksaminen mietityttää
Pari- tai perhesuhteessa on pulmia.

Soihtu-tiimi, p. 02 4107302 arkisin 8.30-15.00. Tiimi vastaa sosiaalihuoltolain mukaisesta tuen tarpeen arvioinnista, koostuu sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisten joukosta. yhdessä asiakkaan kanssa tiimi kartoittaa asiakkaan tilanteen ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin. Arvioinnissa selvitetään sinun tai perheesi elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan myös sinun ja perhejäsentesi mielipide ja näkemys palveluntarpeesta.

Perheneuvolasta p. 0505952693 ma-to 8-15 saat apua ja tukea lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen, omaan vanhemmuuteesi, parisuhteeseen sekä perheen muihin sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin.

Pyydä apua-nappi palvelee ympäri vuorokauden. Pyydä apua -nappi on lapsiperheiden matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka kautta voit saa tukea ja ohjausta oikeanlaisen avun piiriin. Voit pyytää apua myös nimettömänä. Sinun ei tarvitse tietää, mihin palveluun tai keneen ammattilaiseen sinun tulee olla yhteydessä. Saat tukea ja ohjauksen oikeaan paikkaan, kun olet täyttänyt lomakkeen. Nappi löytyy osoitteesta https://www.varha.fi/fi/asiointikanavat/pyyda-apua-nappi

Lastenneuvola ajanvaraus p. 050 562 4278, palvelee lapsen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvissä asioissa.