Liedon kaupungin kesätyöt nuorille

Lieto järjestää kesätyöpaikkoja 2005 – 2008 syntyneille lietolaisille nuorille kaupungin eri työyksiköissä. Kaupungin kesätyöt on tarkoitettu erityisesti  nuorille, joilla ei vielä ole työkokemusta. Kesätöihin palkataan nuoria, jotka eivät ole olleet kesällä 2023 kaupungilla töissä. Työjaksot ovat kuukauden mittaisia ja työaika on 30 h/viikko.

Kesätöihin voi päästä arvonnan tai haastattelun kautta. Voit hakea kesätöitä useammalta alalta:

  • Arvottavia kesätyöpaikkoja on tarjolla esimerkiksi viheralueiden hoidossa, kiinteistönhoidossa sekä siivous- ja puhtaanapidossa. Jos työskentelit arvotussa kesätyöpaikassa Liedon kaupungilla kesällä 2023, et voi saada kesätyöpaikkaa arvonnan kautta vuonna 2024.
  • Muutama kesätyöpaikka jaetaan sosiaalisin perustein, sosiaalityön suosituksesta.
  • Liedon kaupungin vapaa-aikapalvelujen leiriohjaajat ja kesäsomettaja valitaan haastattelujen perusteella
  • Liedon museoiden, Liedon Vanhalinnan ja Zoolandian kesätyöntekijät valitaan haastatteluissa.

Kesätyöpaikkojen hakuaikataulu

Katso kuvaukset kesätöistä Kuntarekryn hakuilmoituksissa, jotka avautuvat hakuaikataulun mukaisesti.

Jäitkö ilman kesätyöpaikkaa?