Nuorisotyö kouluissa

Nuorisotyö Liedon kouluissa on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa. Työ painottuu erityisesti yläkouluihin. Nuorisotyöntekijät vierailevat kouluilla säännöllisesti pitämässä teematunteja sekä kohtaamassa nuoria heidän omassa arjessaan koulupäivän aikana. Kullekin yläkoululle on nimetty oma nuorisotyöntekijä. Samoihin nuorisotyöntekijöihin voi törmätä myös nuorisotiloilla iltaisin.

Kouluissa luodaan yhteishenkeä ja pidetään teematunteja

Kouluissa keskitymme erityisesti koululuokkien yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja hyvän ilmapiirin luomiseen eli ryhmäyttämiseen. Ryhmään kuuluminen on kaikin tavoin tärkeää, ja ryhmäyttämisellä pyritään lisäämään ryhmän sisäistä luottamusta. Tavoitteena on rakentaa turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa oppilas kokee olonsa hyväksytyksi, uskaltaa osallistua ja kertoa mielipiteensä sekä tehdä myös virheitä.

Lisäksi nuorisotyöntekijät käyvät kouluissa pitämässä erilaisia teematunteja. Kouluvuoden aikana pidämme päihdekasvatustunnin jokaiselle yläkoululuokalle sekä kaikille kuudesluokkalaisille. Muita teemoja ovat mm. stressinhallinta, kesätyön hakeminen, tulevaisuus, kaveritaidot ja kiusaaminen.

Ongelmia ratkotaan yhdessä

Työskentelemme yhdessä koulun henkilökunnan eli opettajien, rehtorien, kuraattorien, psykologien ja opojen kanssa. Koulusta voidaan tarpeen mukaan ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijään, ja samoin nuoristyöntekijät ovat tarvittaessa yhteydessä kouluihin. Autamme nuoria erilaisissa ongelmatilanteissa ja etsimme myös kuhunkin tilanteeseen sopivaa muuta apua.

Koulussa ilmenneitä ongelmia voidaan ratkoa myös pienryhmissä. Ryhmissä työstetään esimerkiksi koulunkäynnin sujumiseen tai sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita. Ryhmän muodostavat noin 4–6 nuorta, nuorisotyöntekijä sekä tarpeen mukaan myös etsivä nuorisotyöntekijä. Ryhmä tapaa esimerkiksi joka toinen viikko, yhteensä 5–6 kertaa.

Tule juttelemaan!

Nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuinen, jolle voit tulla juttelemaan mistä vain! Voit kertoa meille hyvät ja huonot kuulumiset, ilonaiheet, huolet ja ahdistukset. Meihin saat yhteyden puhelimella, Wilman kautta, sähköpostilla tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Ilmaristen koulu:

Nuorisotyöntekijä
Elonen Milja
0505449604

Taatilan yhtenäiskoulun yläkoulu:

Nuorisotyöntekijä
Sylvia Mukheef
040 1216 833

Tarvasjoen koulu:

Nuorisotyöntekijä
Tiistola Emilia
0401589007