Nuorisotyö kouluissa

Nuorisotyö Liedon kouluissa on ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa. Työ painottuu erityisesti yläkouluihin. Nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria koulupäivän aikana ja pitävät säännöllisesti teematunteja erilaisista nuoria koskettavista aiheista. Kullekin yläkoululle on nimetty oma nuorisotyöntekijä. Samoihin nuorisotyöntekijöihin voi törmätä myös nuorisotiloilla iltaisin.

Koulussa nuorisotyöntekijät keskittyvät erityisesti yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja hyvän ilmapiirin luomiseen osallistumalla jokaisen yläkoululuokan ryhmäyttämiseen. Kouluvuoden aikana nuorisotyöntekijät pitävät myös päihdekasvatustunnin jokaiselle yläkoululuokalle sekä kaikille kuudesluokkalaisille.

Nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuinen, jolle nuori voi tulla juttelemaan mistä vain. Nuorisotyöntekijään saa yhteyden puhelimella, Wilman kautta, sähköpostilla tai vaikkapa sosiaalisen median kautta. Työtä tehdään yhteistyössä koulun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa ja tarvittaessa nuori ohjataan eteenpäin sopivan tuen piiriin.

Tule juttelemaan!

Ilmaristen koulu:

Nuorisotyöntekijä
Koski Tiia
0505449604

Taatilan yhtenäiskoulun yläkoulu:

Nuorisotyöntekijä
Sylvia Mukheef
040 1216 833

Tarvasjoen koulu:

Nuorisotyöntekijä
Tiistola Emilia
0401589007