Kesätyötuki yrityksille nuoren työllistämiseen

Liedon kunta myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla myös Liedon ulkopuolelta. Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa kesätyötukilomake liitteineen kuntaan viimeistään 30.9.2022.

Tuen myöntämisen ehdot

• Lietolainen nuori on syntynyt 2003-2006
• Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Liedossa
• Kesätyö kestää vähintään 1kk 1.6. – 31.8.2022 välillä
• Työaika on vähintään 30h/vko
• Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
• Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Yksilövalmentaja
Helenius Riikka
0504616459
riikka.helenius@lieto.fi
Yritys- ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi

Tuen hakeminen

Voit hakea kesätyötukea sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen lähetys käyttää Suomi-viestit -palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Halutessasi voit tulostaa kesätyötukihakemuksen käsin täytettäväksi. Hakemuksen voi palauttaa postitse osoitteeseen Teollisuuskuja 2A, Lieto tai skannata sen Riikka Heleniuksen sähköpostiin.

Muista liittää hakemukseesi kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus. Ilman niitä hakemustasi ei pystytä käsittelemään.