Kesätyötuki yrityksille nuoren työllistämiseen

Liedon kaupunki myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla myös Liedon ulkopuolelta. Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa kesätyötukilomake liitteineen kaupungille viimeistään 30.9.2024.

Tuen myöntämisen ehdot

• Lietolainen nuori on syntynyt 2005-2008
• Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Liedossa
• Kesätyö kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa 1.6. – 31.8.2024 välillä
• Työaika on vähintään 30h/vko
• Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
• Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Lisätietoa tuesta antavat:

Yrityspalvelujohtaja ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi
Vastaava yksilövalmentaja (16–28-vuotiaat), maahanmuuttokoordinaattori
Mäkelä Mia
0504412897
mia.makela@lieto.fi

Tuen hakeminen

Voit hakea kesätyötukea joko sähköisellä lomakkeella tai postittamalla kesätyötukilomake liitteineen Liedon kaupungin työllistämispalveluihin: Mia Mäkelä, Teollisuuskuja 2A PL 24, 21421 Lieto.

Sähköisenlomakkeen lähetys käyttää Suomi-viestit -palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Vuoden 2024 lomake päivitetään alkuvuoden aikana. Muista liittää hakemukseesi kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus. Ilman niitä hakemustasi ei pystytä käsittelemään.

Tukien määrät kaikissa kolmessa Liedon kaupungin nuorten kesätyötukimuodossa yhtenäistetään vuoden 2025 alusta lukien. Vuosi 2024 on siirtymävuosi, jotta kesäopastuen saaja ehtivät valmistautua toiminnassaan muutokseen. Kesätyötuki yrityksille nuorten työllistämiseen ja nuorten kesäyrittäjyystuki ovat 350 euroa/nuori ja kaupungin myöntämä kesäopastuki on 500 euroa/nuori vuonna 2024. Vuodesta 2025 alkaen kaikkien kolmen tukimuodon Liedon kaupungin kesätyötuki on 350 euroa/nuori. Vuodesta 2024 alkaen yrityksille suunnattua kesätyötukea nuorten työllistämiseen voivat saada myös yhdistykset. Tuen ehdot yhdistyksille ja yrityksille ovat samat.


Yrityksille ja yhdistyksille myönnettävän kesätyötuen sekä kesäopas tuen keston määrittelyä tarkennetaan jatkovalmistelussa siten, että kesätyö kestää vähintään neljä viikkoa 1.6. – 31.8.2024 välisellä ajanjaksolla. Neljän viikon kesätyö jakson voi jakaa kahteen kahden viikon yhtämittaiseen jaksoon.