Kesätyötuki yrityksille nuoren työllistämiseen

Liedon kaupunki myöntää tukea lietolaisen nuoren työllistävälle yritykselle. Yritys voi olla myös Liedon ulkopuolelta. Tuki on suuruudeltaan 350 euroa ja se maksetaan yritykselle jälkikäteen. Työnantajan tulee toimittaa kesätyötukilomake liitteineen kaupungille viimeistään 30.9.2023.

Liedon kaupungille sähköisen lomakkeen kautta lähetetyt kesätyötukihakemukset eivät saapuneet perille järjestelmän määrittelyvirheen vuoksi

Kesätyötukihakemusten vastaanottaminen valitettavasti epäonnistui järjestelmään määritellyssä sähköpostiosoitteessa olleen virheen vuoksi.

Pahoittelemme todella paljon tapahtunutta virhettä ja hakemuksen jättäneille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Pyydämme ystävällisesti lähettämään kesätyötukihakemuksenne liitteineen uudelleen sähköisen lomakkeen kautta 31.10.2023 mennessä.

Hakemuslomaketta ei tarvitse täyttää uudelleen. Löydätte aiemmin tekemänne hakemuksen omasta suomi.fi/viestit postilaatikostanne lähetetyistä viesteistä.

Voitte lähettää hakemuksen uudelleen sähköisen hakulomakkeen liitteenä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen.

Tuen myöntämisen ehdot

• Lietolainen nuori on syntynyt 2004-2007
• Tukea hakevan yrityksen on varmistettava, että palkattava nuori asuu ja on kirjoilla Liedossa
• Kesätyö kestää vähintään 1kk 1.6. – 31.8.2023 välillä
• Työaika on vähintään 30h/vko
• Työntekijälle tulee maksaa vähintään kyseisen alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
• Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat
• Tuki on kertaluonteinen eli nuori voi saada vain yhden tuen vuodessa, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren

Tukea ei myönnetä tehtävään, mistä on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu tai lomautettu työntekijöitä tai lyhennetty heidän työaikaansa.

Lisätietoa tuesta antavat:

Yrityspalvelujohtaja ja työllisyyskoordinaattori
Stepanoff Mika
050 3150 382
mika.stepanoff@lieto.fi
Vastaava yksilövalmentaja (16–28-vuotiaat), maahanmuuttokoordinaattori
Kivelä Paula
0504412897
paula.kivela@lieto.fi

Tuen hakeminen

Voit hakea kesätyötukea joko sähköisellä lomakkeella tai postittamalla kesätyötukilomake liitteineen Liedon kaupungin työllistämispalveluihin: Paula Kivelä, Teollisuuskuja 2A PL 24, 21421 Lieto.

Sähköisenlomakkeen lähetys käyttää Suomi-viestit -palvelua ja vaatii tunnistautumisen. Voit tunnistautua esim. suomalaisilla pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

Muista liittää hakemukseesi kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus. Ilman niitä hakemustasi ei pystytä käsittelemään.