Maaseutupalvelut

Liedon maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue

Liedon maaseutupalvelut on kuntien maaseutuhallintojen yhteistoiminta-alue, joka vastaa 11 kunnan alueella maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta ( Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku).

Toimipisteemme ovat Liedossa, Koskella ja Nousiaisissa. Ruskolla vastaanotto tarvittaessa ajanvarauksella.

Yhteystiedot tällä sivulla alempana.

Miten palvelimme, löysitkö etsimäsi?

Liedon maaseutupalveluiden palvelutyytyväisyyskysely 2023

Anna palautetta

Viranomaistehtävät

  • tukihallinnon asiakaspalvelu, neuvonta ja koulutus
  • Vipu-palvelun ja Vipu-mobiilin käyttäjätuki
  • maataloustukien käsittely ja myöntö
  • erilaiset katselmukset (hirvivahinko-, petoeläinvahinko-, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat viljelysvahinko- ja hukkakaurakatselmukset)
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät
  • eläintenpitäjärekisteri, tietojen tallennus ja käyttäjätuki (pitopaikat ja eläintenpitäjät)

Ajankohtaista

Reilu Teossa viljelijä voi tuoda lannoite- ja siemensäkkinsä 4H-yhdistysten keräyspisteisiin. Katso linkistä säkkien pakkausohjeet ja lähin säkkikeräyspiste.

Reilu Teko -säkkikeräys
Löydä lähin Reilu Teko -keräyspiste

Sähköstä ja lannoitteistya myönnettävän kustannustuen haku avautuu 1.6. ja se on auki heinäkuun loppuun.. Tukia haetaan Valtionkonttorin sähköisestä asiointipalvelusta.

Valtionkonttori – Maatalouden ja vesiviljelyalan kustannustuki

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää rannikon valuma-alueen pelloille kipsiä noin 100 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2024 aikana, mikä tulee vähentämään valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä.

Kipsiä on jo levitetty vuosien 2020-2021 aikana 16 900 hehtaarille.

Kipsiä haettiin ennätyksellinen määrä kesällä 2022. Kaikkea viljelijöiden hakemaa kipsiä ei olla saatu levitettyä syksyn aikana vaan levitykset jatkuvat keväällä.

Kipsiä ei voi levittää kaikkialle
Kipsikäsittelyn piiristä on rajattu pois peltolohkot tai lohkojen osat, jotka ovat:
• Pohjavesialueella
• Natura-alueella
• Sellaisten järvien valuma-alueella, joiden vedenvaihtuvuus on todennäköisesti yli 10 vrk
• Luomu-pellot
• Pellot, joiden ruuaksi kelpaavaa satoa käytetään bioenergian tuotantoon


Viljelijä voi hakea kipsiä osoitteessa www.kipsinlevitys.fi

Kipsikäsittelyä on haettava kerralla vähintään 4 hehtaarin alalle (yksi autokuorma).

https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys

Palvelemme

Kaikki toimistomme ovat suljettuina pe 12.5. tyhy-päivän vuoksi.
Helatorstain jälkeisenä perjantaina 19.5. toimistot ovat suljettuina mutta vastaamme kyllä puheluihin ja sähköpostiin.

Palvelevat toimipisteemme ovat Liedossa, Nousiaisissa ja Koskella.
Nousiaisten toimisto on yleensä avoinna ti ja to 9 – 15.

Teemme paljon etätyötä. Toimistoilla ei ole jatkuvaa vastaanottoa.

Meidät tavoittaa hyvin myös sähköpostilla.
Muut yhteystiedot alempana.

maaseututoimi@lieto.fi

Löydät meidät aktiivisena myös somesta:

Liedon maaseutupalvelut Facebookissa: https://www.facebook.com/liedonmaaseutupalvelut/

Tilaa Liedon maaseutupalveluiden uutiskirje sähköpostiin!

Tilaa uutiskirje

Liedon maaseutupalvelut on myös osa valtakunnallista Välitä viljelijästä -verkostoa. Verkoston tavoitteena on liittää viljelijöiden sidosryhmät ja muut viljelijöiden kanssa työskentelevät tahot verkostoon, ja tätä kautta huolehtia yhdessä viljelijöiden hyvinvoinnista.

Valita viljelijasta verkoston logo

Lomakkeiden ja liitteiden palautus postissa tai sähköpostilla:

Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 LIETO

maaseututoimi@lieto.fi

Liedon toimipiste

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13. (Tullessa ilmoittaudutaan ala-aulassa Asiointipisteessä.)
Postiosoite: Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 Lieto

Vastuualue Lieto:

Maaseutupäällikkö
Nummila Ulla
0505410405
ulla.nummila@lieto.fi

Vastuualue Naantali, Raisio ja Turku:

Maaseutuasiamies
Lehtimaa Anri
0400537970
anri.lehtimaa@lieto.fi

Vastuualue Marttila:

Maaseutuasiamies
Peltola Jarmo
0504523876
jarmo.peltola@lieto.fi

Vastuualue Aura ja Rusko:

Maaseutuasiamies
Pohjanpalo Nina
0503150320
nina.pohjanpalo@lieto.fi

Nina on työssä ti-to

Kosken Tl toimipiste

Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5
Postiosoite: Kosken Tl kunta/Maaseutu, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Vastuualue Koski Tl:

Maaseutuasiamies
Lehtisaari Into
0504354993
into.lehtisaari@lieto.fi

Nousiaisten toimipiste

Nousiaisten kunnantalo, Moisiontie 19.
Postiosoite: Nousiaisten kunta/Maaseutu, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen
Nousiaisten toimisto on pääsääntöisesti auki tiistaina ja torstaina 9-15

Vastuualue Mynämäki:

Maaseutuasiamies
Alitalo Reeta
0504355683
reeta.alitalo@lieto.fi

Vastuualue Masku ja Nousiainen:

Maaseutuasiamies
Huovila Tuulia
0404802146
tuulia.huovila@lieto.fi

Rusko, vastaanotto erikseen sovittaessa

Ruskon kunnantalo, Vanhatie 5 (vain erikseen sovittaessa)