Maaseutupalvelut

Liedon maaseutupalvelut on kuntien maaseutuhallintojen yhteistoiminta-alue, joka vastaa 11 kunnan alueella maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta ( Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku).

Toimipisteemme ovat Liedossa, Koskella ja Nousiaisissa. Ruskolla vastaanotto ajanvarauksella.

Viranomaistehtävät

  • tukihallinnon asiakaspalvelu
  • sähköisen asioinnin tekninen apu (Vipu-palvelu ja Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri)
  • maataloustukien käsittely ja myöntö
  • erilaiset katselmukset (hirvivahinko-, petoeläinvahinko- ja hukkakaurakatselmukset)
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät
  • eläintenpitäjärekisteri, tietojen tallennus ja käyttäjätuki (pitopaikat ja eläintenpitäjät)

Ajankohtaista

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 – 85 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä.

Vuonna 2020 kipsikäsittelyä haettiin noin 10 500 hehtaarille, josta noin 9 000 hehtaaria on levitetty.

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

http://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiin elementteihin kuuluva CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet Suomessa toteutetaan. Suunnitelman luonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi (lausunnot 10.9. mennessä):
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/hallinto/luonnos-suomen-cap-suunnitelmaksi

Valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä https://mmm.fi/cap27

CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy 2023 vuoden alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat siirtymäkautena 2020-2022.

Palvelemme

Teemme tällä hetkellä pääasiassa etätyötä. Tarvittaessa varaa aika – palvelemme paremmin.

Meidät tavoittaa hyvin myös sähköpostilla.
maaseututoimi@lieto.fi

Liedon maaseutupalvelut on myös osa valtakunnallista Välitä viljelijästä -verkostoa. Verkoston tavoitteena on liittää viljelijöiden sidosryhmät ja muut viljelijöiden kanssa työskentelevät tahot verkostoon, ja tätä kautta huolehtia yhdessä viljelijöiden hyvinvoinnista.

Valita viljelijasta verkoston logo

Löydät meidät myös somesta:

Lomakkeiden ja liitteiden palautus postissa tai sähköpostilla:

Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 LIETO

maaseututoimi@lieto.fi

Liedon toimipiste

Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13
Postiosoite: Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 Lieto

Vastuualue Aura ja Lieto:

Maaseutupäällikkö
Nummila Ulla
0505410405
ulla.nummila@lieto.fi

Vastuualue Naantali, Raisio ja Turku:

Maaseutuasiamies
Lehtimaa Anri
0400537970
anri.lehtimaa@lieto.fi

Vastuualue Marttila:

Maaseutuasiamies
Peltola Jarmo
0504523876
jarmo.peltola@lieto.fi

Vastuualue Rusko:

Maaseutuasiamies
Pohjanpalo Nina
0503150320
nina.pohjanpalo@lieto.fi

työssä ti-to

Vastuualue Masku ja Nousiainen:

Maaseutuasiamies
Huovila Tuulia
0404802146
tuulia.huovila@lieto.fi

Kosken Tl toimipiste

Kosken Tl toimisto, Härkätie 5
Postiosoite: Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Vastuualue Koski Tl:

Maaseutuasiamies
Lehtisaari Into
0504354993
into.lehtisaari@lieto.fi

Nousiaisten toimipiste

Nousiaisten toimisto, Moisiontie 19
Postiosoite: Moisiontie 19, 21270 Nousiainen

Vastuualue Masku ja Nousiainen:

Maaseutuasiamies
Huovila Tuulia
0404802146
tuulia.huovila@lieto.fi

Vastuualue Mynämäki:

Vs. maaseutuasiamies
Achrén Hulda
0504355683
hulda.achren@lieto.fi
Maaseutuasiamies
Mikola Anne
virkavapaalla

Rusko, vastaanotto erikseen sovittaessa

Ruskon kunnantalo, Vanhatie 5 (vain erikseen sovittaessa)