Maaseutupalvelut

Liedon maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue

Liedon maaseutupalvelut on kuntien maaseutuhallintojen yhteistoiminta-alue, joka vastaa 11 kunnan alueella maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta ( Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku).

Toimipisteemme ovat Liedossa, Koskella ja Nousiaisissa. Ruskolla vastaanotto vain tarvittaessa ja ajanvarauksella.

Maaseutuasiamiesten yhteystiedot

Karttakuva kuntien yhteistoiminta-alueista Varsinais-Suomessa.

Viranomaistehtävät

  • maataloustukihallinnon asiakaspalvelu, neuvonta ja koulutus
  • Vipu-palvelun ja Vipu-mobiilin käyttäjätuki
  • Eläintenpitäjärekisteri, käyttäjätuki (pitopaikat ja eläintenpitäjät)
  • maataloustukien käsittely ja myöntö
  • erilaiset katselmukset (hirvivahinko-, petoeläinvahinko-, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat viljelysvahinko- ja hukkakaurakatselmukset)
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät

Ajankohtaista

Koulutusmateriaalit

Uutta! Jatkossa Varsinais-Suomen koulutustallenteet ja -materiaalit julkaistaan maaseutu.fi/Varsinais-Suomi sivustolla
https://maaseutu.fi/alueet/varsinais-suomi/materiaalit/tilaisuuksien-esitysmateriaalit/

Maan kasvukuntosopimus on maatalousmaan vuokrasopimukseen liitettävä vapaaehtoinen lisäosa, jossa otetaan huomioon toimenpiteitä maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämän lisäosan tarkoituksena on toimia apuvälineenä ja muistilistana viljelijän ja maanomistajan välisissä neuvotteluissa maanvuokrasopimusta laadittaessa.

Maan kasvukuntosopimus on valmisteltu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa.

Maan kasvukunnosta tulisi huolehtia samalla tavalla kuin muustakin omaisuudesta. Sekä vuokralainen että vuokranantaja hyötyvät maan kasvukunnon parantamisesta.

Vuokra-aika kannattaa pyrkiä sopimaan mahdollisimman pitkäksi, jotta vuokralainen hyötyy mahdollisimman paljon tekemistään sijoituksistaan maan rakenteen parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Maan kasvukunnon parantaminen on pitkäjänteistä työtä, eikä kaikkia vaikutuksia ole havaittavissa lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi 10 vuoden vuokra-aika motivoi viljelijää pitämään huolta maan kasvukunnosta. Pellon vuokrasopimus voidaan tehdä enintään 20 vuodeksi. Rakennetun viljelmän (asuin- ja talousrakennukset) voi vuokrata enintään 25 vuodeksi. Peltomaan kasvukunnosta huolehtiminen on hyvä peruste vuokrasopimuksen jatkamiselle

Maan kasvukuntosopimus .docx

Maan kasvukuntosopimus .pdf

Maaseutuverkoston sivuilta löytyy kootusti tietoa miten Varsinais-Suomessa kehitetään maaseutua ja maataloutta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, viiden Leader-ryhmän sekä kuntien maaseutuviranomaisten voimin. Sivuilta löydät Varsinais-Suomen ajankohtaiset uutiset, koulutukset ja tapahtumat, paikalliset tarinat sekä alueen yhteystiedot.

Maaseutuverkoston alueelliset Varsinais-Suomen sivut:
Maaseutu.fi/Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maaseutuverkoston yhteistä uutiskirjettä on julkaistu heinäkuusta 2023 alkaen. Uutiskirje tulee jatkossa kerran kuussa.

Tilaa V-S maaseutuverkoston uutiskirje sähköpostiisi

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää rannikon valuma-alueen pelloille kipsiä noin 100 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2024 aikana, mikä tulee vähentämään valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä.

Kipsiä ei voi levittää kaikkialle
Kipsikäsittelyn piiristä on rajattu pois peltolohkot tai lohkojen osat, jotka ovat:
• Pohjavesialueella
• Natura-alueella
• Sellaisten järvien valuma-alueella, joiden vedenvaihtuvuus on todennäköisesti yli 10 vrk
• Luomu-pellot
• Pellot, joiden ruuaksi kelpaavaa satoa käytetään bioenergian tuotantoon

Kipsikäsittelyä on haettava kerralla vähintään 4 hehtaarin alalle (yksi autokuorma).

Viljelijä voi hakea kipsiä osoitteessa:
https://www.ely-keskus.fi/web/kipsinlevitys

Reilu Teossa viljelijä voi tuoda kesäaikaan lannoite- ja siemensäkkinsä 4H-yhdistysten keräyspisteisiin. Katso linkistä säkkien pakkausohjeet ja lähin säkkikeräyspiste.

Reilu Teko -säkkikeräys
Löydä lähin Reilu Teko -keräyspiste

Palvelemme

Palvelevat toimipisteemme ovat Liedossa, Nousiaisissa ja Koskella.

Liedon kaupunginvirasto on suljettuna 1. – 28.7.2024.
Kosken Tl toimipiste on suljettu   1. – 28.7.2024
Nousiaisten toimipiste on suljettuna 19.6. – 31.8.2024.

MAASEUTUPALVELUT päivystys heinäkuussa arkisin p. 0400 537 970 klo 9–11 ja maaseututoimi@lieto.fi

Heinä – elokuussa teemme hukkakauratarkastuksia, toimistoillamme ei ole jatkuvaa päivystystä.

Teemme paljon etätyötä. Meidät tavoittaa hyvin sähköpostilla ja puhelimella.

Maaseutuasiamiesten yhteystiedot

Miten palvelimme, anna palautetta?

Liedon maaseutupalveluiden palvelutyytyväisyyskysely 2024

Anna palautetta

Löydät meidät aktiivisena myös somesta:

Liedon maaseutupalvelut Facebookissa: https://www.facebook.com/liedonmaaseutupalvelut/

Liedon maaseutupalvelut on myös osa valtakunnallista Välitä viljelijästä -verkostoa. Verkoston tavoitteena on liittää viljelijöiden sidosryhmät ja muut viljelijöiden kanssa työskentelevät tahot verkostoon, ja tätä kautta huolehtia yhdessä viljelijöiden hyvinvoinnista.

Valita viljelijasta verkoston logo

Maaseutuasiamiesten yhteystiedot

Lomakkeiden ja liitteiden palautus postissa tai sähköpostilla:

Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 LIETO

maaseututoimi@lieto.fi

MAASEUTUPALVELUT päivystys heinäkuussa arkisin p. 0400 537 970 klo 9–11 ja maaseututoimi@lieto.fi

Liedon toimipiste

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13. (Tullessa ilmoittaudutaan ala-aulassa Asiointipisteessä.)
Postiosoite: Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 Lieto

Liedon kaupunginvirasto on suljettuna 1. – 28.7.2024.

Vastuualue Lieto:

Maaseutupäällikkö
Nummila Ulla
0505410405
ulla.nummila@lieto.fi

Vastuualue Naantali, Raisio ja Turku:

Maaseutuasiamies
Lehtimaa Anri
0400537970
anri.lehtimaa@lieto.fi

Vastuualue Marttila:

Maaseutuasiamies
Peltola Jarmo
0504523876
jarmo.peltola@lieto.fi

Vastuualue Aura ja Rusko:

Maaseutuasiamies
Pohjanpalo Nina
0503150320
nina.pohjanpalo@lieto.fi

Nina on työssä ti-to

Kosken Tl toimipiste

Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5
Postiosoite: Kosken Tl kunta/Maaseutu, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Kosken Tl toimipiste on suljettu 1. – 28.7.2024

Vastuualue Koski Tl:

Maaseutuasiamies
Lehtisaari Into
0504354993
into.lehtisaari@lieto.fi

Nousiaisten toimipiste

Nousiaisten kunnantalo, Moisiontie 19.
Postiosoite: Nousiaisten kunta/Maaseutu, Moisiontie 19, 21270 Nousiainen
Nousiaisten toimisto on pääsääntöisesti auki tiistaina ja torstaina 9-15.

Nousiaisten toimipiste on suljettuna kesäajalla 19.6.-31.8.2024.

Vastuualue Mynämäki:

Maaseutuasiamies
Alitalo Reeta
0504355683
reeta.alitalo@lieto.fi

Vastuualue Masku ja Nousiainen:

Maaseutuasiamies
Huovila Tuulia
0404802146
tuulia.huovila@lieto.fi

Rusko, vastaanotto erikseen sovittaessa

Ruskon kunnantalo, Vanhatie 5 (vain erikseen sovittaessa)