Maaseutupalvelut

Liedon maaseutupalvelut on kuntien maaseutuhallintojen yhteistoiminta-alue, joka vastaa 11 kunnan alueella maaseutuhallinnon tehtävien hoitamisesta ( Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku).

Toimipisteemme ovat Liedossa, Koskella ja Nousiaisissa. Ruskolla vastaanotto tarvittaessa ajanvarauksella.

Yhteystiedot tällä sivulla alempana.

Viranomaistehtävät

  • tukihallinnon asiakaspalvelu
  • Vipu-palvelun käyttäjätuki
  • maataloustukien käsittely ja myöntö
  • erilaiset katselmukset (hirvivahinko-, petoeläinvahinko-, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat viljelysvahinko- ja hukkakaurakatselmukset)
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät
  • eläintenpitäjärekisteri, tietojen tallennus ja käyttäjätuki (pitopaikat ja eläintenpitäjät)

Ajankohtaista

Ukrainan sodan vuoksi Euroopan komissio on antanut vuodeksi 2022 täytäntöönpanopäätöksen, jonka mukaan viherryttämistuen ekologisen alan (EFA) kesannoille sallitaan viljelypoikkeus.

Viherryttämistuen ehtojen mukaan ekologiseksi alaksi ilmoitetuilla kesannoilla ei normaalitilanteessa saa harjoittaa maataloustoimintaa 1.1. ja 15.8. välisenä aikana.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/kriisituet/ekologisen-alan-kesantojen-viljelypoikkeus/

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeisiin elementteihin kuuluva CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet Suomessa toteutetaan. Suunnitelman luonnos on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkamiestyönä laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi ja annetut lausunnot:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=dbf260c4-ab07-4506-a240-7e881ef41358

Valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä https://mmm.fi/cap27

CAP-suunnitelman toimeenpano käynnistyy 2023 vuoden alusta. Nykyisen maaseutuohjelman toimenpiteet jatkuvat siirtymäkautena 2020-2022.

KIPSI-hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 hehtaarille vuosien 2020 – 2023 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä.

Kipsiä on jo levitetty vuosien 2020-2021 aikana 16 900 hehtaarille.

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

http://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

Palvelemme

Palvelevat toimipisteemme ovat Liedossa, Nousiaisissa ja Koskella.

Teemme paljon etätyötä. Toimistoilla ei ole jatkuvaa vastaanottoa.

Meidät tavoittaa hyvin myös sähköpostilla.
Muut yhteystiedot alempana.

maaseututoimi@lieto.fi

Liedon maaseutupalvelut on myös osa valtakunnallista Välitä viljelijästä -verkostoa. Verkoston tavoitteena on liittää viljelijöiden sidosryhmät ja muut viljelijöiden kanssa työskentelevät tahot verkostoon, ja tätä kautta huolehtia yhdessä viljelijöiden hyvinvoinnista.

Valita viljelijasta verkoston logo

Löydät meidät aktiivisena myös somesta:

Lomakkeiden ja liitteiden palautus postissa tai sähköpostilla:

Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 LIETO

maaseututoimi@lieto.fi

Liedon toimipiste

Liedon kaupungintalo, Kirkkotie 13. (Tullessa ilmoittaudutaan ala-aulassa Asiointipisteessä.)
Postiosoite: Liedon maaseutupalvelut, PL 24, 21421 Lieto

Vastuualue Lieto:

Maaseutupäällikkö
Nummila Ulla
0505410405
ulla.nummila@lieto.fi

Vastuualue Marttila:

Maaseutuasiamies
Peltola Jarmo
0504523876
jarmo.peltola@lieto.fi

Vastuualue Aura ja Rusko:

Maaseutuasiamies
Pohjanpalo Nina
0503150320
nina.pohjanpalo@lieto.fi

Nina on työssä ti-to

Vastuualue Naantali, Raisio ja Turku:

Vs. maaseutuasiamies
Virtanen Anne
0400537970
anne.virtanen@lieto.fi

Kosken Tl toimipiste

Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5
Postiosoite: Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl

Vastuualue Koski Tl:

Maaseutuasiamies
Lehtisaari Into
0504354993
into.lehtisaari@lieto.fi

Nousiaisten toimipiste

Nousiaisten kunnantalo, Moisiontie 19.
Postiosoite: Moisiontie 19, 21270 Nousiainen
Nousiaisten toimisto on pääsääntöisesti auki tiistaina ja torstaina 9-15

Vastuualue Mynämäki:

Maaseutuasiamies
Alitalo Reeta
0504355683
reeta.alitalo@lieto.fi

Vastuualue Masku ja Nousiainen:

Maaseutuasiamies
Huovila Tuulia
0404802146
tuulia.huovila@lieto.fi

Rusko, vastaanotto erikseen sovittaessa

Ruskon kunnantalo, Vanhatie 5 (vain erikseen sovittaessa)