Eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröinti

Otatko kesäkanoja tai tarvitsetko uuden pitopaikkatunnuksen?

Eläintenpitäjän tulee ilmoittautua eläintenpitäjärekisteriin sekä rekisteröidä eläintenpitopaikat.

Jos pidetään nautoja, sikoja, vuohia tai lampaita, tulee tämän jälkeen lisäksi tehdä tarkemmat tapahtumailmoitukset eläinrekisteriin. Kirjautuminen eläinrekisteriin onnistuu vain, kun tiedot eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä ovat oikein ja ajan tasalla.

Kenen pitää rekisteröityä eläintenpitäjäksi?

Jos olet ottamassa seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi jonkin alla luetelluista eläimistä, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjärekisteriin:

 • nautaeläimet
 • sikaeläimet
 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • hevoseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet
 • turkiseläimet
 • kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
 • mehiläiset ja kimalaiset
 • tuotantokanit
 • muut maaeläimet, pois lukien lemmikkieläimiä pitävät kotitaloudet ja eläinlääkärien vastaanotot ja klinikat

Pitopaikka

Eläintenpitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun pidetään omia eläimiä toisen omistamalla laidunalueella.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero sekä siirron päivämäärä. Kirjaa on pidettävä myös pitopaikassa kuolleista, ja tiettyjen eläinlajien osalta pitopaikassa syntyneistä eläimistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla:

Mielessä harrastekanat tai lampaat?

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä luotettavasti ja kattavasti, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Toinen tarkoitus liittyy eläinten hyvinvoinnin varmistamiseen. Kun viranomaisille on selvää, kuka eläimiä tuottaa ja myy, pystytään tätä toimijaa myös valvomaan.

Kolmas ja mahdollisesti tärkein tarkoitus, liittyy eläintauteihin. Eläimillä on omat tautinsa, joista osa voi olla hyvinkin vakavia, vaikka eivät tarttuisi ihmisiin lainkaan. Tällaiset taudit voivat uhata koko elinkeinon olemassaoloa. Kun epidemia havaitaan, parhaat mahdollisuudet sen taltuttamiseen on, kun tiedetään, missä taudille alttiita eläimiä on ja miten eläimiä on liikkunut tautialueelta ulos.

Miten rekisteröidytään?

Eläintenpitoon ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeilla (pitopaikka-lomake ja eläintenpito-lomake) Liedon maaseutupalveluihin.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta eläintenpidosta on ilmoitettava joko asiointipalvelussa tai lomakkeella (Ilmoitus Ammattimaisesta eläintenpidosta) Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi