Liedon kaupunki työnantajana

Tärkein voimavaramme on terve, hyvin johdettu sekä osaava ja motivoitunut henkilökunta. Tavoitteenamme on avoin, oikeudenmukainen ja inhimillinen työyhteisö.

Liedon kaupungin henkilökunta tuottaa ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee yli 800 eri alojen ammattilaista viidellä eri toimialalla.

Työntekijöiden hyvinvointi on ykkössijalla

Työssä viihtyvyyttä seurataan aktiivisesti ja työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain. Työhyvinvointikyselyssä 78% vastanneista suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen.

Työhyvinvointiin vaikuttavat osaltaan mm. laadukas työterveyshuolto, hyvä esimiestyö, koulutusmahdollisuudet sekä joustava työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen.

Työhyvinvointikyselyssä esiin nousseita vahvuuksiamme

 • Kokonaisuudessaan Liedon kaupungin tulokset ovat myönteisellä tasolla
 • Lähiesimiestyö: 80 %:ia henkilöstöstä kokee, että hänen ja esimiehen välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri
 • Työyhteisö: 68 %:ia kokee, että työyhteisössäni pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja
 • Työtehtävät ja omat voimavarat: 83 %:ia kokee voivansa käyttää käyttää tietojaan ja taitojaan monipuolisesti
 • Työhön liittyvät tuntemukset: 77 %:ia tuntee itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään päivittäin tai muutaman kerran viikossa
 • Työnantajan toiminta: 78 %:ia suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen

Etuja työntekijöillemme:

 • Työpaikkaliikunta
 • Palvelusvuosilahjat
 • Merkkipäivävapaat
 • Liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Kannustuspalkkiot
 • Henkilökuntaruokaedut
 • Pitkät lomat