Liedon kaupunki työnantajana

Lieto on yli 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa.

Liedon kaupungin henkilökunta tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee noin 1300 eri alojen ammattilaista kuudella eri toimialalla.

Liedon kaupunki panostaa:

 • Hyvällä palvelulla on kasvot
 • Uteliaat, tutkivat, osallistavat ja innokkaat kokeilut
 • Avoin ja aktiivinen viestijä
 • Haluttu työnantaja
 • Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Työnantajana Liedon kaupungille työhyvinvointi on tärkeää

Työssä viihtyvyyttä seurataan aktiivisesti ja työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain. Työhyvinvointikyselyssä 78% vastanneista suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen.

Työhyvinvointiin vaikuttavat osaltaan mm. laadukas työterveyshuolto, hyvä esimiestyö, koulutusmahdollisuudet sekä joustava työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen.

Työhyvinvointikyselyssä 2020 esiin nousseita vahvuuksia

 • Kokonaisuudessaan Liedon kaupungin tulokset ovat myönteisellä tasolla
 • Lähiesimiestyö: 80 %:ia henkilöstöstä kokee, että hänen ja esimiehen välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri
 • Työyhteisö: 68 %:ia kokee, että työyhteisössäni pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja
 • Työtehtävät ja omat voimavarat: 83 %:ia kokee voivansa käyttää käyttää tietojaan ja taitojaan monipuolisesti
 • Työhön liittyvät tuntemukset: 77 %:ia tuntee itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään päivittäin tai muutaman kerran viikossa
 • Työnantajan toiminta: 78 %:ia suosittelisi nykyistä työpaikkaa tuttavalleen

Etuja työntekijöille ovat myös:

 • Työpaikkaliikunta
 • Palvelusvuosilahjat
 • Merkkipäivävapaat
 • Liikunta- ja kulttuurisetelit
 • Kannustuspalkkiot
 • Henkilökuntaruokaedut
 • Pitkät lomat