Maataloustuet

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Maataloustukia haetaan sähköisesti Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipussa tai palauttamalla paperilomakkeet määräpäiviin mennessä Liedon maaseutupalvelujen toimipisteisiin tai sähköpostilla.

Liedon maaseutupalveluissa neuvomme ja autamme näissä asioissa sinua.

Voit jatkaa ympäristösitoumusta yhdellä vuodella vuoden 2021 päätukihaussa. Myös ympäristösopimuksia ja luomusitoumuksia voi jatkaa vuodella.

Aloittavan viljelijän tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin maaseutupalveluihin (esim. huhtikuussa) ympäristökorvauksen saamiseksi siirron tai jaon kautta.

Korvauskelpoisuuden vaihdon vähimmäismäärä laskee puolesta hehtaarista 0,2 hehtaariin. Ohjeet löytyvät lomakkeen 471 ohjeista.

Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan.

Noudata sitoumusehtoja sitoumusalalla joka tapauksessa 30.4.2021 saakka, vaikka et jatkaisikaan sitoumusta enää vuonna 2021.

Lantatoimenpiteissä maksimikorvausala nousee:
Toimenpiteistä ”lietelannan sijoittaminen peltoon” sekä ”ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen” voidaan maksaa enintään 80 prosenttia sitoumusalasta (maximi nousee 60 % -> 80 %).

Toimenpiteessä ”ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen” maatila ei saa samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa orgaanista materiaalia lukuun ottamatta sellaista orgaanista materiaalia, joka on kierrätetty biokaasulaitoksen kautta.

Lisää lohkoja ympäristösitoumusalaan:
Vuonna 2021 ympäristösitoumukseen lisätään kaikki vuonna 2020 ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän tukihakemuksella olleet korvauskelpoiset pellot, jotka eivät olleet ympäristösitoumuksella v. 2020. Voit ilmoittaa peruslohkotiedoissa, jos et halua lohkoa sitoumukselle.

Toimenpidemuutokset:
Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.

Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta yhdellä tai useammalla lohkollasi, sinun pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen (LHP) ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta. Toimenpiteen luopumisesta on ilmoitettava lomakkeella 479.

Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen koko sitoumusajalta silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2021 ja poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon) tai et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn ja et ole luopunut Ympäristönhoitonurmet toimenpiteestä)

Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.

Kasvinsuojeluruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien kolmen vuoden välein. Jos ruisku on testattu 1.1.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024. Vuoden 2020 loppuun saakka ehto oli 5 vuoden välein.

Lisää tietoa maaseutuasiamiehiltä ja Ruokavirasto.fi sivustolta.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/ymparistositoumus-ja-sopimus-seka-luomusitoumus-vuonna-2021/

Sängen poltto ei ole enää mahdollista
Sängen poltto kiellettiin täydentävissä ehdoissa, koska kielto edistää maan orgaanisen aineksen säilyttämistä. Polton ei katsottu olevan välttämätöntä kylvön onnistumiseksi tai rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjumiseksi.

Viherkesannon määritelmää täsmennetty
Viherkesannon määritelmää on täsmennetty valkuaiskasvien osalta niin, että apilalla ja/tai mesikällä kylvetty pelto hyväksytään jatkossa viherkesannoksi.

Täsmennys on tehty, koska viherryttämistuen ehtojen mukaisesti ekologisen alan kesannolla mesikasveina hyväksyttäviä valkuaiskasveja ovat mesikät ja apilat.

Viherkesannolla tarkoitetaan yksi- tai monivuotisilla riista-, maisema-, mesi-, niitty- tai nurmikasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, ei kuitenkaan yksinomaan viljalla, muilla valkuaiskasveilla kuin apilalla ja mesikällä tai öljykasveilla tai näiden kasvien siemenseoksilla, kylvettyä peltoa.

Hakuajat

EU:n nautapalkkiot tammikuu 2022 (päivämäärä varmistuu myöhemmin) HUOM! Haettava jatkossa joka vuosi erikseen

Eläinmääräilmoitukset 2.2.2022

Tukioikeuksien siirrot 15.6.2022
Viljelijätukien Päätukihaku 15.6.2022
Päätukihaku myöhästyneenä ?.7.2022 (päivämäärä varmistuu myöhemmin)

Syysilmoitukset lokakuu 2022 (pvm varmistuu myöhemmin)
Syysilmoitus myöhästyneenä (pvm varmistuu myöhemmin)

Ylivoimaisen esteen ilmoittaminen

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä ajoissa, voit turvata oikeutesi tukiin tai osiin niistä.

Ylivoimaiseksi esteeksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: tuensaajan kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys, tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus, kotieläinrakennuksen tuhoutuminen onnettomuudessa, eläinkulkutauti ja pakkolunastus.

Tuen peruminen

Tuki tai sen osa (esim. kerääjäkasvit) voi joskus olla tarpeen perua, jos viljely ei ole onnistunut hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti. Peruminen tehdään paperilomakkeella no 145.

Koulutukset ja ohjeet

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet koulutuksista Varsinais-Suomessa:

Linkistä löytyvät myös Liedon maaseutupalveluiden 28.4.2021 järjestämän ”Viljelijöiden aamukahvit verkossa” -tilaisuuden materiaalit.

Oppaat, ohjeet

Muutokset tilan toiminnassa

Muistathan ilmoittaa muutoksista. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • muutokset tilan osallisissa (lomake 101D)
  • ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156)
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin (lomake 457)
  • ympäristökorvauksen sitoumuksen siirto esim. jatkajalle (lomake 160)
  • rekisteröityminen rehuntuotannon alkutuotannon toimijaksi (lomake F)
  • muutokset eläintenpitäjärekisteriin

Muutostilanteita on monenlaisia, helpointa on useasti soittaa ja kysyä miten muutoksessa toimitaan!

Tukioikeuksien siirrot

Tukioikeuksien siirto pitää pääsääntöisesti aina tehdä pellon vuokrauksen tai maakaupan yhteydessä. Siirto tehdään lomakkeilla 103B ja 103A. Maanomistajat voivat tulostaa omatoimisesti lomakkeen 103A Vipu-palvelusta. Henkilö, jonka nimiin tukioikeudet on kirjattu, voi kirjautua sähköisen tunnistautumisen kautta Vipu-palveluun ja tulostaa sieltä oman tukioikeuslomakkeensa. 103B lomake löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Tukioikeuslomakkeet saa myös Liedon maaseutupalveluista esim. sähköpostilla.

Neuvo2020 – mahdollisuus tilakohtaiseen neuvontaan

Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi laadukasta neuvontaa useista aihealueista. Neuvonta on edullista, sillä maksat vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista. Neuvontaorganisaatio saa korvauksen neuvonnasta ja neuvonnan valmistelusta.

Yksi maatila voi saada neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2015–2020. Vuonna 2021 tuki jatkuu ja jatkossa neuvontaa saa 15 000 eurolla.

Tukiyhteenvedot

Vuodesta 2020 lähtien Ruokavirasto on luopunut tukiyhteenvetojen postituksista maatiloille. Vastaavat tiedot löytyvät Vipu-palvelusta tai pyytämällä neuvojalta tai maaseutupalveluista.

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi