Maataloustuet

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Maataloustukia haetaan sähköisesti Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipussa. Viljelijöiden apuna yhteydenpidossa hallinnon kanssa on mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on nyt jokaisen tukia hakevan viljelijän työkalu.

Liedon maaseutupalveluissa neuvomme, koulutamme ja autamme näissä asioissa sinua. Ota yhteyttä!

Kevään tukikoulutukset:

Varsinais-Suomessa järjestetään paikallisia että seutukunnallisia tukikoulutuksia

Seutukunnalliset

Info- ja keskustelutilaisuus ympäristösopimuksista viljelijöille ke 24.4. klo 9.30-11.30
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

Liedon maaseutupalveluiden koulutukset

Kouluttajina Liedon maaseutupalveluiden maaseutuasiamiehet, tilaisuudet järjestetään yhteistyössä mm. paikallisten MTK-yhdistysten kanssa.

Koski Tl, keskiviikkona 24.4. klo 17 alkaen Kosken Osuuspankin auditorio, Hämeentie 14

Tiedot kaikista Varsinais-Suomen koulutuksista löytyy tästä artikkelista (maaseutu.fi/varsinais-suomi)


Koulutusmateriaalit

Uutta! Jatkossa Varsinais-Suomen koulutustallenteet ja -materiaalit julkaistaan maaseutu.fi/Varsinais-Suomi sivustolla
https://maaseutu.fi/alueet/varsinais-suomi/materiaalit/tilaisuuksien-esitysmateriaalit/

Haku- ja ilmoitusaikoja

Syysilmoitusta voi muuttaa muutosaikana 23.5.2024 asti Vipu-palvelussa
Voit tehdä muutoksia syysilmoitukseen ainoastaan vähimmäismaanpeitteen sekä talviaikainen kasvipeitteisyys osalta. Syysilmoituksesi löydät Vipusta > vuosi 2023 > Hakemukset ja asiakirjat

Peltotukihakemukset 18.6.2024
Peltotukihaun muutosvaihe 2.10.2024 asti

Syysilmoitukset, syksyllä 2024
Syysilmoituksen muutosvaihe, keväälle 2025 asti

Eläinmääräilmoitus (2024) 4.2.2025

Muistathan ilmoittaa muutoksista. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

– tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
– tilinumero- ja osoitemuutokset
– muutokset tilan osallisissa (lomake 101D)
– ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156)
– asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin (lomake 457)
– ympäristösitoumuksen/luomusitoumuksen siirto esim. jatkajalle (lomake 160)
– ympäristösitoumuksen/-sopimuksen / luomusitoumuksen päättäminen (lomake 474)
– rekisteröityminen rehuntuotannon alkutuotannon toimijaksi, muutokset: (lomake F)
– muutokset eläintenpitäjärekisteriin

Muutostilanteita on hyvin monenlaisia, helpointa on useasti soittaa, kertoa omasta tilanteesta ja kysyä miten muutoksessa toimitaan!

Tukihakuajan jälkeen tehtävät sukupolvenvaihdokset on tehtävä 31.8. mennessä ja ilmoitukset on tehtävä tästä 15 työpäivän kuluessa muutoksesta.

Koko tilan hallinnan siirto tai tilanpidon lopettaminen 2024 – Ruokavirasto

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä ajoissa, voit turvata oikeutesi tukiin tai osiin niistä.

Ylivoimaiseksi esteeksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: tuensaajan kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys, tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus, kotieläinrakennuksen tuhoutuminen onnettomuudessa, eläinkulkutauti ja pakkolunastus.

Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen – Ruokavirasto

Rehua tuottavan (esim. rehuviljan/nurmirehun tuottaja), sekoittavan, valmistavan ja käyttävän sekä varastoivan viljelijän on jo joitakin vuosia tullut rekisteröityä rehualan toimijaksi. Rehun tuotantoon ja elintarviketuotantoeläinten ruokintaan rehuja saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta.

Alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat:

1. rehun tuotanto (esimerkiksi viljan viljely rehuksi tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin, hyönteisten kasvatus rehuksi),
2. rehun sekoittaminen, esimerkiksi ape- ja liemirehun, tilan omaan tarpeeseen käyttämättä lisäaineita tai esiseoksia muuten kuin täydennysrehujen sisältäminä ja
3. kotoisten rehujen ja/tai ostorehujen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokintaan.

Rehualan alkutuotannon toiminnan rekisteröitymisen, muutokset rekisteriin ja lopetusilmoitus tehdään nettilomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/s/F-lomake

Tarkasta oma rekisteröitymisesi: Rekisteröityneet rehualan alkutuotannon toimijat

Lisätietoa – Ruokavirasto.fi

Ajankohtaista

Vuoden 2024 peltotukia

Perustulotuki enint. 139,37/ha
Uudelleenjakotulotuki enint. 17,75/ha (50 ha asti)
Tärkkelysperunapalkkio  enint. 570,-/ha
Erikoiskasvipalkkio enint. 120,- (valkuaiskasvit, öljykasvit, sokerijuurikas, linssi, kikherne ja tattari sekä AB- tukialueen avomaanvihannekset) Huom! auringonkukka ei enää 2024 alkaen
Nuorten viljelijöiden tulotuki enint. 88,-/ha (150 ha asti)
Ekojärjestelmätuki
1 vuotiset toimenpiteet valittavissa:
o Talviaikainen kasvipeite enintään 50,-/ha (sitoumuskausi 30.10.-15.4./16.5.)
Jos ala on aitoa kasvipeitettä tai sänkeä, niin kyseiselle alalle voidaan maksaa kasvipeitteisyyden tuki vaikka sillä täytetään myös ehdollisuuden vähimmäiskasvipeitteen vaatimusta.
o Luonnonhoitonurmi enint. 65,-/ha
o Viherlannoitusnurmi enint. 80,-/ha
o Monimuotoisuuskasvit enint. 300,-/ha
(Huom! näitä kolmea max 25 % pinta-alasta)

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki 350,-/ha
Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Luonnonhaittakorvaus 217,-
Luomutuki 160,-/ha ja luomukotieläintuki 130,-/ha (johon eläinmäärä riittää), avomaanvihannekset 590,-/ha
Ympäristökorvaus (5 v. sitoumus, vähintään 5 ha/puutarhakasveja 1 ha)
Tilakohtainen toimenpide: 45,-/ha peltokasvit, 113 .-/ha puutarhakasvit sekä kumina,
kaksi tilakohtaista toimenpidettä valitaan vuosittain + lohkokohtaiset toimenpiteet seuraavista (alla):

Ympäristökorvauksen tilakohtaiset toimenpiteet (valittava kaksi joka vuosi):
o Ilmasto- ja ympäristökoulutus 
o Monivuotiset monimuotoisuuskaistat 
o Maaperän seurantatieto 
o Orgaaniset ravinteet 
o Pölyttäjien ravintokasvit 
o Täsmäviljelymenetelmät 
o Kasvintuhoajien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset

ja lohkokohtaiset toimenpiteet (osa vuosittain/osa monivuotinen toimenpide):
o Maanparannus- ja saneerauskasvit 190,- (20 %) 
o Kerääjäkasvit 97,- (30 %) 
o Kiertotalouden edistäminen 37,- (max. 80 %) 
o Suojavyöhykkeet 350,- (monivuotinen)
o Turvepeltojen nurmet 100,-  (monivuotinen)
o Valumavesien hallinta 214,-/altakastelu, 77,-/säätösalaojat (monivuotinen)
o Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu 500,- 
o Lintupellot 600,- 

Tuet Maatalous – Ruokavirasto

Opas on yhteenveto maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista.

Oppaassa esitellyt vaatimukset perustuvat voimassa oleviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2024 – Ruokavirasto

Satelliittiseurannalla seurataan että lohkon kasvipeitteisyys on syysilmoituksella ilmoitetun mukaista

Kasvipeitteisyyttä seurataan satelliiteilla nyt ensimmäistä kertaa. Maaliskuussa 2024 viljelijöille tulivat ensimmäiset Vipu-mobiiliin selvityspyynnöt talviaikaisen kasvipeitteisyyden alasta. Ilmoitus selvityspyynnöistä tulee aina ensisijaisen viljelijän eli yhteyshenkilön puhelimeen tekstiviestinä.

Selvityspyynnöt löytyvät Vipu-mobiili sovelluksesta puhelimesta. Avoimista tehtävistä löydät tiedot mitä lohkoa pyyntö koskee ja myös toiminta-ohjeet sekä määräajan. Huomaa että on pyynnöt voivat olla erilaisia ja samalla lohkolla voi olla useampi pyyntö. Kaikkiin tulee vastata.

Vastaa selvityspyyntöön Vipu-mobiilin kuvalla

Ota kuva vasta kun lumi on sulanut. Muutenkin hyvä kuva auttaa ratkaisemaan asian sinun eduksesi.

Lisätietokenttään kannattaa kirjoittaa kuvaa selventävää tietoa. Kuvat hyväksytään/hylätään kunnassa.

Jos menet pellolle jo aikaisin muokkaamaan sinun kannattaa ottaa ENNEN muokkausta kuva Vipu-mobiilin Ota kuva -toiminnolla. Jos sitten saat selvityspyynnön, sinulla on kuva valmiina.

Jos lohko on sekä ilmoitettu että hoidettu oikein, vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla ennen muokkausta (viimeistään 23.5.) mutta aikaisintaan säilytysajan päättymisen jälkeen (15.3./15.4./1.5.)

Jos olet noudattanut ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimusta, vastaa ehdollisuuden selvityspyyntöön Vipu-mobiililla otetulla valokuvalla. Kuvan voi ottaa 15.3. jälkeen.

Jos olet noudattanut ekojärjestelmän talviaikaisen kasvipeitteen vaatimusta, vastaa ehdollisuuden selvityspyyntöön Vipu-mobiililla otetulla valokuvalla. Kuvan voi ottaa 15.4. jälkeen/ pysyvillä nurmilla 1.5. jälkeen.

Jos olet ilmoittanut lohkon talviaikaisen kasvipeitteisyyteen, mutta kasvi on tuhoutunut, vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 23.5. Lisää tapahtuneesta selitys tekstikenttään.

Jos olet ilmoittanut toimenpidelohkolle talviaikaisen kasvipeitteen, mutta olet muokannut peltoa, korjaa syysilmoitusta Vipu-palvelussa viimeistään 23.5.

Aitoon kasvipeitteisyyteen ilmoitetut syyskylvöisten kasvien aloilta hyväksytään myös kuva joka on otettu jo syksyllä 1.11. tai sen jälkeen. Kuvan tulee olla otettu Vipu-mobiilin vapaa-kuviin.

_________________________

Päivitä aina uusin Vipu-mobiilin versio käyttöön

Ole yhteydessä, jos sinulla on ongelmia selvityspyyntöjen kanssa!

Huomioi että voit muuttaa syysilmoituksen kasvipeitteisyystietoja 23.5. asti. Vipu-palvelussa.

Syysilmoituksen tietojen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2024 – Ruokavirasto

Uusi Ehdollisuuden opas 2024 on julkaistu Ruokaviraston sivuilla.

Ihan oppaan alussa on lueteltu muuttuneita asioita.
Uusi opas on hyvä kerrata koko opas niiltä osin kun se tilaasi koskee.

Lukusuosituksena ainakin seuraavat asiat: Viljelykierto, Tuottamaton ala, Lannoitus, Vähimmäismaanpeite, Kesannot sekä uuden Eläinsuojelulain vaatimukset.

Ehdollisuuden opas 2024 – Ruokavirasto.fi

Korvauskelpoisuus on peruslohkolla oleva ominaisuus. Jos lohko on korvauskelpoinen, voit saada siitä useampia tukia kuin muusta maatalousmaasta. Lohkojen korvauskelpoisuus on vaatimuksena ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen ja luomun maksulle.

2024 on mahdollista:
1. Hakea korvauskelpoisuutta tilusjärjestelyssä hallintaan tulleelle alalle
2. Vaihdot mahdollisia sekä omien että eri maanomistajien lohkojen välillä
3. Saada korvauskelpoisuus takaisin, jos se on poistunut 2023
4. Tehdä lohkon muotoa parantavia muutoksia

Mahdollisuus korvauskelpoisuuden vaihtoon lohkolta toiselle laajeni 2023 alkaen siten, että jatkossa siirto on mahdollista myös aktiiviviljelijän ja maanomistajan välillä, kun lohkot sijaitsevat saman ELY-keskuksen alueella. Tämä onnistuu myös 2024 vuonna.

Korvauskelpoisuus on vaihdettava koko peruslohkolta ja vain sellaiselta jolla on vaihtoa edeltävänä vuonna ollut hyväksyttyjä kasvulohkoja. Peruslohkon, jolta korvauskelpoisuus vaihdetaan, on oltava vähintään yhtä suuri kuin peruslohkon, jolle korvauskelpoisuus vaihdetaan. Korvauskelpoista alaa on vaihdettava yhteensä vähintään 0,2 hehtaaria. Korvauskelpoisuuden vaihto peruslohkojen välillä on toteutettava yhtäaikaisesti.

Vaihtoa haetaan lomakkeella 471.

Tilusjärjestelyalat haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Lohkolta on poistunutta korvauskelpoisuutta haetaan takaisin vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos olet poistanut maatalouskäytöstä kokonaisen peruslohkon, hae
korvauskelpoisuutta perustamalla paikalle uusi peruslohko, jolloin kunta lisää
korvauskelpoisuuden lohkolle.

Lohkon muotoa parantavat muutokset eli Pienen korvauskelvottoman alan lisääminen korvauskelpoiseen peruslohkoon

Tänä keväänä (2024) voidaan pieniä alle 0,50 hehtaarin peltoaloja liittää viereiseen korvauskelpoiseen peltolohkoon rajakorjauksella. Pieni alue saa olla kooltaan max 5 % viereisestä isommasta lohkosta ja kuitenkin enintään 0,50 ha.
Nämä alat vaativat maaseutuasiamiehen käsittelyn ja hyväksynnän ja haetaan tukihaun yhteydessä. Ajatus tässä on poistaa viljelytoimia hankaloittavia esteitä ja parantaa peruslohkon muotoa.

Tulevaa 2025 alkaen

Korvauskelpoisuuden osalta vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa malli, jossa vuonna 2024 mahdollisesti vapautuvaa korvauskelpoisuutta jaetaan hallinnon toimesta korvauskelvottomille peltolohkoille kunkin ELY-keskuksen toimialueella. Jako suoritetaan siten, että korvauskelpoisuus lisätään ensin niille peltolohkoille, jotka ovat olleet viljelyssä pisimpään ilman korvauskelpoisuutta. Asiasta säädetään erikseen.

Suojavyöhykkeitä kohdennetaan jatkossa entistä enemmän siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelun kannalta. Uusi aineisto suojavyöhykkeiden kohdentamisesta otetaan käyttöön vuoden 2024 maataloustukien haussa.

Aineisto on suunniteltu niin, että suojavyöhykkeitä voi perustaa pellolle, joka sijaitsee vesistön varrella, pohjavesialueella, Natura-alueella, kosteikkojen reuna-alueella, merenrannalla, merkittävällä tulvariskialueella tai lohkolla, joka on erittäin eroosioherkkä. Eroosioherkät lohkot on tunnistettu peltolohkojen eroosioherkkyyttä kuvaavan RUSLE-mallin avulla.

Keväällä 2024 uusi aineisto tullaan lisäämään vuoden 2024 tukihakua varten VIPU-palveluun. Suojavyöhyketukien haku on mahdollista aineiston osoittamille lohkoille. Aineisto löytyy nyt allaolevan linkin kautta, aineistosta näkyvät ihan lohkoittain suojavyöhykkeeksi käyvät alueet.

Kartta-aineisto:
https://ely.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=b08ea669fd094dba94c4f24b97cac6ac

Koulutus koskee tilaasi, jos olet valinnut ympäristösitoumuksen ilmasto- ja ympäristökoulutus -toimenpiteen.

Koulutus on suoritettava Vipu-palvelussa. Jos olet sitoutunut toimenpiteeseen peltotukien haussa vuonna 2023, koulutus pitää suorittaa viimeistään 30.4.2024.

Koulutuksen voi suorittaa kuka tahansa maatilan osallisista.

Toimenpiteen voi valita vuosittain, koulutusvaihtoehtoja on viisi.

Ympäristökorvauksen verkkokoulutus – Ruokavirasto.fi

Maatalousmaalla on oltava maataloustoimintaa

Kaikki maatalousmaa on ilmoitettava. Maatalousmaalla on harjoitettava maataloustoimintaa (kylvö riittävällä siemenmäärällä ja pyrkimys sadon tuottamiseen sekä kasvinsuojelu). Nurmet tulee niittää/korjata/laiduntaa 15.9. mennessä (2024 alkaen). Kesannoilla edellytetään myös niittämistä/muokkausta/laidunnusta. Jotain on tehtävä vuosittain 15.9. mennessä.
Ympäristösopimuksissa sopimusehtojen mukainen hoito. Perusvaatimuksena on että lohkot säilytetään avoimena.

Ethän ilmoita alaa, jollet hoida sitä

Kasvustot on perustettava 30.6. mennessä ja pyrittävä tuottanaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato.

Heinä- ja muiden nurmirehukasvustojen sato on sato korjattava, laidunnettava, niitettävä tai kasvusto uusittava viimeistään 15.9. (Rehunurmet, ruokohelpi, luonnonlaitumet ja muut nurmet)

Lohkon on oltava viljelykelpoinen tukihaun päättymisestä alkaen kasvukauden loppuun saakka (aina vähintään 15.9.)

Perus- ja kasvulohkon alaan kuuluu viljellyn alan lisäksi
– tuulensuojaistutukset
– kaksitasouomat
– ojat rajoitetusti: alle 3 m sarkaojat, alle 3 m reunaojat keskikohtaan asti (pientareen kanssa leveys enintään 2 m). Ojissa olevien puiden on oltava alle 1,5 m korkuisia
– keskim. alle 4 m monimuotoisuus- ja suojakaistat
– viljelytekniset päisteet
– välttämättömät hoitokäytävät monivuotisilla puutarhakasveilla

Maatalousmaata eivät ole esim. taimitarhat, leikkohavut, rakennettu kosteikko, eläinten jaloittelutarha, virkistys- tai piha-lue, kiinteä kasvihuone, sellainen tukikelvoton ala, joka on erotettavissa ilmakuvalta. Maatalousmaata ei myöskään ole alue, jolla ei ole ollut havaittavaa maataloustoimintaa kolmeen vuoteen, kuten tie, joka johtaa johonkin ja erottuu kahdella ilmakuvalla.

Lohkosta tulee Pysyvä nurmi, kun nurmi on ollut yli 5 vuotta ja heinäkasveja on kasvustossa yli 50 %. Puhtaat typensitoja- tai nurmisiemenviljelykset ja tietyt kasvikoodit eivät ole pysyvää nurmea.

Maatalouskäytöstä poisto ja alan palauttaminen helpottuu

Tilapäisesti viljelemätön – koodi on poistunut käytöstä

Kasvulohkon alaan kuuluvat jatkossa lohkolta korjatut säilörehut, lantapatteri (ei ylivuotiset), orastumaton kasvusto, ojien kaivuumaat yhden vuoden ajan.

Kesantona voi ilmoittaa kylvämättömät ja peruskunnostettavat alat. Huomio että myös kesannoilla on hoitovaatimus.

Lohkon alasta tulee poistaa rajakorjauksella esim. pitkään hoitamatta olevat alat, varastoalueet, rakennustyömaa, jaloittelutarhat jne.

Jos koko lohko ei ole käytössä, poistetaan koko lohko maatalouskäytöstä Peruslohkomuutokset -osiossa Vipussa. Jos ala joskus otetaan takaisin viljelyyn, palautetaan se maatalousmaaksi.

Uudet raiviot

2023 aikana ja jälkeen raivatuista lohkoista tulee peltoa, kun lohko on viljelykelpoinen. Ojitus, kantojen ja oksien poistoja sekä kalkitus ovat viljelykunnon edyllytykset. Lohko on kylvettävä viimeistään 30.6. Raivattuja peltoja koskee ehdollisuuden velvoite pitää lohko nurmella (kyntämättä), tämä koskee 2023 alkaen raivattuja peltoja.

Syysilmoituksissa voi vielä muuttaa muutosaikana 9.2. – 23.5.2024

Muutoksia voi tehdä Vipu-palvelussa syysilmoitukselle.
Voit tehdä muutoksia ainoastaan vähimmäismaanpeitteen sekä talviaikainen kasvipeitteisyys osalta. Syysilmoituksesi löydät Vipusta > vuosi 2023 > Hakemukset ja asiakirjat

Tarkasta muutoksien jälkeen AINA Vipu-neuvoja välilehti!

Syysilmoitus on nyt pakollinen toimi kaikille tiloille

2023 vuoden syysilmoitus tehdään poikkeuksellisesti vasta tammikuussa 15.1.-8.2.2024. Jatkossa syysilmoitus tehdään vuosittain syksyllä.

Syysilmoitus koskee nyt kaikkia tiloja. Syysilmoituksella tarkennetaan peltotukihaulla haettuja toimenpiteitä. Alat piirretään kartalle ja ilmoitukset tehdään perus- tai kasvulohkoille.

Syysilmoituksella ilmoitettavia asioita:

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimus koskee kaikkia tiloja, joilla on peltoa tai pysyvien kasvien alaa. Tästä alasta 33 % on jätettävä kasvipeitteiseksi. (ei siis koske pysyviä nurmia)
Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeitteisyys
Kiertotalouden edistäminen
Käytetyt kasvinsuojeluaineet
Valumavesien hallinta
Lintupellot

Hakuopas: Syysilmoitus

Syysilmoituskoulutuksen materiaalit:
https://maaseutu.fi/alueet/varsinais-suomi/materiaalit/tilaisuuksien-esitysmateriaalit/

Tukia saa vain aktiiviviljelijä

Viljelijätukia voivat saada vain hakijat, jotka täyttävät aktiiviviljelijän ehdon. Ehdon täyttyminen tarkastetaan peltotukien haussa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Aktiiviviljelijän ehto koskee lähes kaikkia viljelijätukia. Aktiiviviljelijän ehdon pitää täyttyä vuosittain viimeistään 15.6.

Jompi kumpi ehto tulee täyttyä:
– Tuenhakijan päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja tuenhakija on arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana
tai
– Tilasi on saanut edellisenä vuonna EU:n suoria tukia enintään 5 000 euroa (esim. aloittava viljelijä tai pieni tila).

Y-tunnuksesi päätoimialan ja ALV-velvollisuuden löydät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshausta: https://ytj.fi/
Jos haluat muuttaa päätoimialaasi YTJ:ssä tai lisätä toisen alv-velvollisuuden, niin voit tehdä muutoksen osoitteessa vero.fi/omavero 

Tarvittaessa voi osoittaa maataloustoiminnan harjoittamisen myös muiden asiakirjojen avulla.
Tarkastamme aktiiviviljelijä-ehdon täyttymisen jatkossa vuosittain.

Hakuopas: Tuensaajan pitää olla aktiiviviljelijä – Ruokavirasto

Uudenlaista tukea maataloustoiminnan kokeiluihin, kuten uusiin liikeideoihin. Maatalouden kokeilutukea voi käyttää esimerkiksi
– uusien tuotantomenetelmien kokeiluun
– uusien tuotteiden kokeiluun
– uusien markkinointikanavien testaamiseen

Kokeilutukea voi saada toiminnan laajuudesta riippuen 2500 €, 5000 € tai 7500 €.

Maatilan yritystuet – Ruokavirasto

Neuvontakorvaus

Viljelijä voi saada EU-maaseuturahastosta rahoitettavaa neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–2027. Neuvonta on viljelijälle edelleen maksutonta – viljelijä maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden ja alvin.

Neuvontaa antavat yksityiset neuvojat ja neuvontajärjestöt.

Neuvontaa voi saada eri aihepiireistä, esim:
– Apua viljelijätukien ehtoihin (esim. ehdollisuus, ympäristökorvaus, eläinten hyvinvointikorvaus, luomu)
– Neuvoja hyvinvointiin ja työntekoon (esim. jaksaminen, työturvallisuus, työehdot, osaamisen kehittäminen)
– Maatilan kehittäminen ja muutoskestävyys (esim. energiasuunnitelmat, investointien ja spv:n suunnittelu, bioenrgian mahdollisuudet)
– Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen

Maatilojen neuvonta – Ruokavirasto

Neuvojarekisteri

Apukeino kasvulohkon piirtämiseen – väärään paikkaan piirretty kasvulohko voi aiheuttaa selvityspyynnön

Asian voi vielä korjata siirtämällä kasvulohkon oikeaan kohtaan.

Vakka-Suomen maaseutupalveluilla on tarjota hyvä ohje, kasvulohkon sijainnin määrittämiseksi. Puhelimeen ladattavalla Field Navigator -sovelluksella saat piirrettyä Vipuun apuviivoja, joiden avulla saat kasvulohkot oikeaan kohtaan.

Ohje löytyy Vakka-Suomen maaseututoimen kotisivuilta (avautuu Pdf-muodossa)

Vipu-palvelu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu. Vipu-palvelussa voit asioida sähköisesti sekä tarkastella oman maatilasi tukihakemustietoja, maksuja ja karttakuvia. Voit selailla maatilasi tietoja ja hyödyntää karttatoimintoja myös tukihaun ulkopuolella.

Tukihakemukset tehdään kaikki jatkossa Vipu-palvelussa. Hakuajan jälkeen palvelussa voi muuttaa peltotukihakemusta. Muutosvaiheessa hakija voi mm. muuttaa kasveja lohkolle ja muuttaa kasvulohkojen rajoja. Myös ympäristökorvauksen valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä voi muuttaa hakuajan jälkeeen. Uusia peruslohkoja taas ei hakuajan jälkeen voi lisätä.

Vipu-mobiili on viljelijän ja hallinnon väliseen tiedonvaihtoon toteutettu sovellus älypuhelimeen. Sovelluksen ensimmäisessä versiossa näytetään tiedot maksetuista tuista tiettynä vuonna samaan tapaan kuin Vipussa. Tämän lisäksi tilat voivat vastata sovelluksen avulla selvityspyyntöihin, joita on mahdollisesti lähettänyt kasvulohkolle. Vastaaminen tehdään liittämällä Vipu-mobiilin avulla otettu kuva kasvulohkolta oikeasta suunnasta.

Vipu-palvelun asiointioikeuksilla pystyy käyttämään Vipu-mobiilia (esim. neuvojilla näkyy kaikkien asiakkaiden tilat Vipu-palvelussa ja Vipu-mobiilissa).

Satelliitilla seurataan lohkon tukikelpoisuutta ja maataloustoimintaa
Maataloustoimintaa lohkolla eli lohkon viljelykasvia, sadonkorjuuta, niittoa ja muokkausta seurataan jatkossa satelliitin avulla. Esimerkiksi nurmet, kesannot ja luonnonlaitumet tulee olla niitetty/laidunnettu (muokattu) vuosittain viimeistään 15.9. (2024 alkaen). Jos satelliittikuvasta ei esim. niitto selviä, lähtee viljelijälle selvityspyyntö vipu-mobiilin kautta (tekstari). Viljelijän tulee reagoida selvityspyyntöön esim. ottamalla niitetystä lohkosta kuva ja lähettämällä sen Vipu-mobiililla.

Myös talviaikaista kasvipeitteisyyttä valvotaan satelliiteilla.

Satelliittien (Sentinel-1 ja Sentinel-2) avoin data löytyy EO Browser-palvelusta : https://sentinelshare.page.link/WKuJ (kieleksi voit valita myös Suomen)

Vipu-mobiili – Ruokavirasto

Vipu-palvelun ohjeet ja videot – Ruokavirasto

Sovelluksen kehittäminen jatkuu toiminto kerrallaan. Ota sovellus käyttöön!

Ruokavirasto tekee vuosittain 1 % satunnaisotannan peruslohkoista, joiden hallinta tulee tarkistaa. Pinta-alan, jolle tukea maksetaan, pitää olla tuenhakijan hallinnassa vähintään 15.6. (vuonna 2024 pvm on 18.6.) kaikissa pinta-alaperusteisissa tuissa ja korvauksissa.

Lohkon on oltava viljelykelpoinen tukihaun päättymisestä alkaen kasvukauden loppuun saakka (aina vähintään 15.9.).

Osa tiloista tulee saamaan meiltä Liedon maaseutupalveluista kyselyn vuosittain tämän tiimoilta. Otannassa olevat suulliset vuokrasopimukset tarkastamme vuokranantajalta. Kaikkia vuokrasopimuksia ei edelleenkään meille tarvitse toimittaa.

Lisätietoa saa aina maaseutupalveluista.

Tukien peruuttaminen lohkolta tai hakemuksen peruminen

Yksittäiseltä kasvulohkolta voit perua muutosvaiheen aikana (2.10.2024 asti) tuet Vipu-palvelussa käyttämällä kasvikoodia: ”Tuen peruminen”.

Maatalousmaan on oltava viljelykelpoista tukihaun päättymisestä hakuvuoden kasvukauden loppuun asti, aina kuitenkin vähintään 15.9. saakka.

Ilmoita Vipussa muutosaikana kasvulohkon kasviksi ”Viljelemätön”, silloin kun ala ei ole enää maatalousmaata ja kun alalla ei enää harjoiteta maataloustoimintaa. Esimerkiksi rakennusten alat sekä tie- ja varastoalueet ovat viljelemätöntä alaa. Ilmoita lisätiedoissa mihin käyttöön lohko poistuu. (Viljelemättömän alan voi myös itse poistaa lohkosta rajakorjauksella hakuaikana. )

Jos taas haluat perua yksittäisen tukihakemuksen (esimerkiksi ympäristökorvaus), ilmoita tästä sähköpostilla. Vipussa ei voi poistaa tukihakurasteja enää muutosvaiheessa.

Lisää ohjeita muutoksista Hakuoppaalla:

Hakemuksen muuttaminen – Ruokavirasto.fi

AB-tukialueella haettavissa 2023–2027 seuraavat eläintuet:

Eläinten hyvinvointikorvaus

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus

Emo- ja lypsylehmäpalkkio
Sonnipalkkio
Ulkosaariston nautapalkkio (AB-alueen ulkosaaristo)
Teurashiehopalkkio
Uuhipalkkio
Kuttupalkkio
Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin eläimen tiedot tarkistetaan eläinrekisteristä eläimen palkkiokelpoisuuden tarkastelua varten.

Viitepäivät – Ruokavirasto.fi

Eläintuet – Ruokavirasto.fi

Luovutatko tai vastaanotatko lantaa?

Ruokaviraston sivuilta löytyy nyt lomakepohja ”Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta 469L”. Juuri tätä lomaketta ei kuitenkaan tarvitse käyttää, jos on vastaava asiakirja josta lantalaji ja sen tiedot löytyvät.

– Ympäristökorvauksen tilakohtaisen Orgaaniset ravinteet -toimenpiteen valinneet (luovutat tilaltasi lantaa pois): Lannan luovutuksesta tai käsittelystä ja toimitetusta nurmikasvustosta pitää olla kuitti, sopimus tai muu asiakirja viimeistään 30.11. Syysilmoituksen liitteenä ei luovuttavan tilan tarvitse tätä välttämättä toimittaa, mutta teemme myöhemmin otannalla tarkastuksia että paperi löytyy.

– Ympäristökorvauksen lohkokohtaisen Kiertotalouden edistäminen -toimenpiteen valinneet (vastaanotat lantaa):Ilmoita vastaanottamasi lannan tai lannoitteen tiedot lisäämällä syysilmoituksen liitteeksi lomake ”469L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta”. Lomake tai muu vastaava asiakirja palautetaan syysilmoituksen liitteenä tammikuussa.

Lomake 469L – Ruokavirasto.fi

Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä alueellaamme yli 2 400 lohkolla

Saitko selvityspyynnön – toimi näin

– Jos lohko on ilmoitettu ja hoidettu oikein, ota kuva Vipu-mobiililla ja vastaa selvityspyyntöön.

– Jos ehtojen mukainen toimenpide on tekemättä, tee toimenpide ja vastaa selvityspyyntöön.

– Jos hakemuksella on väärä kasvi, muuta hakemusta 2.10. mennessä. Ota Vipu-mobiililla kuva lohkosta, jonka voit lähettää myöhemmin jos saat uuden selvityspyynnön lohkosta.

– Jos mitään maataloustoimia ei ole lohkolla tehty, peru tuet vaihtamalla kasviksi ”Tuen peruminen”.

– Jos lohko ei ole enää maatalouskäytössä lainkaan, vaihda kasviksi ”Viljelemätön”.

Päivitä Vipu-mobiili aina uusimpaan versioon. Sovelluksen voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Vipu-Mobiilin käyttämiseen tarvitaan asiointioikeudet Vipu-palveluun. Sovellusta voivat käyttää maatilojen yhteyshenkilöt eli ensisijaiset viljelijät. Ensisijainen viljelijä voi myös valtuuttaa toisen henkilön Vipu-mobiilin käyttöön antamalla henkilölle tilan asiointioikeudet Vipu-palvelun kautta.

Hakemuksen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2023 – Ruokavirasto

Mitä tehdä, jos pellolla ei tapahtunutkaan kylvön jälkeen mitään..

Sääolojen vuoksi orastumaton kasvusto: Ilmoitetaan ala kylvetyn kasvin mukaan. Jos uusintakylvit alan, voit vaihtaa kasvin muutosaikana.

Jos kuivuus, sateet tai muu vastaava syy on tuhonnut kasvuston: lohkoa ei tarvitse kylvää uudelleen.

Ota kuva tuohoutuneesta kasvustosta Vipu-Mobiililla ja kirjaa lohkotietoihin mitä, miksi ja milloin. Vipu-Mobiilikuvan yhteyteen saa myös kirjoitetua lisätietoja.

Kerääjäkasvikasvuston pitää olla ehtojen mukainen ja peittävä koko kasvulohkolla. Kuivuuden takia epäonnistunut kerääjäkasvikasvusto ja myös maanparannus- ja saneerauskasvikasvusto voidaan hyväksyä. Viljelijän pitää pystyä todentamaan, että kasvusto on kylvetty, esim. siemenen ostokuiteilla ja lohkokirjanpidolla.

Lannoituksen säännöt kuuluvat 2023 alkaen ehdollisuuteen ja koskevat kaikkia tiloja

Viljavuustutkimukset on kaikkien teetettävä 10 vuoden välein – kun lohko on ympäristösitoumuksessa niin 5 vuoden välein. Pienillä 0,50 ha lohkoilla (ja sitä pienemmät) analyysia ei tarvita (viereinen lohko, taulukkoarvo, analyysi).

Ehdollisuudessa maalajin ja viljavuusluokan analyysi vaaditaan, jos lannoittaa alaa. Esim. kesantolohkoille analyysia ei siis välttämättä heti tarvita.

Ympäristösitoumuksessa viljavuustutkimus vaaditaan lohkoilta, joita on sallittua lannoittaa. Viljavuustutkimusta ei siis tarvita kesannoilta, luonnonhoitonurmilta, ekojärjestelmän viherlannoitusnurmelta, ympäristösopimusaloilta, suojakaistalta.
Perustamisvuonna suojavyöhyke ja monimuotoisuuskasvit -lohkoilta tulee olla viljavuustutkimus (otettava sitousvuoden loppuun mennessä).


Lannoitustasoista tarkemmin ehdollisuuden oppaalla, myös kasvikohtaiset taulukot.

Ehdollisuuden opas 2024- Ruokavirasto

Ympäristökorvaus – Ruokavirasto
Peltotukien hakuopas 2023 – Ruokavirasto

Maatalouden tukioikeusjärjestelmä poistui vuoden 2022 lopussa.
Tähän asti viljelijä on tarvinnut tukioikeuksia tiettyjen maataloustukien saamiseksi. Vuodesta 2023 alkaen tuet perustuvat pellon pinta-alaan ilman erillistä tukioikeusjärjestelmää.

Tukioikeuslomakkeet 103A ja 103B ovat poistuneet käytöstä.

Oppaat, ohjeet

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi

Miten palvelimme, löysitkö etsimäsi?

Liedon maaseutupalveluiden palvelutyytyväisyyskysely 2024

Anna palautetta