Maataloustuet

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus. Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Maataloustukia haetaan sähköisesti Viljelijän verkkoasiointipalvelu Vipussa tai palauttamalla paperilomakkeet määräpäiviin mennessä Liedon maaseutupalvelujen toimipisteisiin tai sähköpostilla.

Liedon maaseutupalveluissa neuvomme ja autamme näissä asioissa sinua.

EU:n maksamat eläinpalkkiojärjestelmät muuttuvat merkittävästi vuonna 2022. Eläinpalkkiot tulee jatkossa hakea vuosittain. Myös koko korvausjärjestelmä muuttuu.
Muutokset koskevat nauta-, lammas- ja vuohitiloja.

Lue lisää Eläinpalkkioiden tukijärjestelmien muutoksista Ruokaviraston sivuilta:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viljelijatukien-hakeminen/elainpalkkioiden-tukijarjestelma-muuttuu/

sekä MTK:n sivuilta:
https://www.mtk.fi/-/kotielainpalkkio?fbclid=IwAR0oFmmmGvuKDwI1a_hlheu4cPhNsjRjKMH2ImbP9JVozkch2OadzI85-_k

Voit jatkaa ympäristösitoumusta yhdellä vuodella vuoden 2022 päätukihaussa. Myös ympäristösopimuksia ja luomusitoumuksia voi jatkaa vuodella.

Aloittavan viljelijän tulee ottaa yhteyttä hyvissä ajoin maaseutupalveluihin (esim. huhtikuussa) ympäristökorvauksen saamiseksi siirron tai jaon kautta.

Korvaustasot säilyvät kaikissa toimenpiteissä ennallaan.

Noudata sitoumusehtoja sitoumusalalla joka tapauksessa 30.4.2022 saakka, vaikka et jatkaisikaan sitoumusta enää vuonna 2022.

Lisää lohkoja ympäristösitoumusalaan:
Vuonna 2022 ympäristösitoumukseen lisätään kaikki vuonna 2021 ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän tukihakemuksella olleet korvauskelpoiset pellot, jotka eivät olleet ympäristösitoumuksella v. 2021. Voit ilmoittaa peruslohkotiedoissa, jos et halua lohkoa sitoumukselle.

Toimenpidemuutokset:
Voit luopua sitoumukselle valitusta lohkokohtaisesta toimenpiteestä ilmoittamalla siitä päätukihaussa lomakkeella 479. Et voi vaihtaa tai lisätä toimenpiteitä jatkovuoden perusteella.

Jos haluat luopua suojavyöhykkeen toteuttamisesta yhdellä tai useammalla lohkollasi, sinun pitää luopua ympäristönhoitonurmet-toimenpiteestä, jolloin luovut myös luonnonhoitopeltonurmen (LHP) ja monivuotisen ympäristönurmen toteuttamisesta. Toimenpiteen luopumisesta on ilmoitettava lomakkeella 479.

Yksittäiseltä lohkolta joudut palauttamaan tuen koko sitoumusajalta silloin, jos lohko säilyy omassa hallinnassasi vuonna 2022 ja poistat lohkon ympäristösitoumuksesta (esimerkiksi metsität lohkon) tai et enää toteuta sitoumuskauden mittaiseksi tarkoitettua toimenpidettä (esimerkiksi otat ilmoittamasi suojavyöhykkeen muuhun viljelyyn ja et ole luopunut Ympäristönhoitonurmet toimenpiteestä)

Huomaa! Lohkon hallinnan vaihtuessa, monivuotista toimenpidettä (esimerkiksi suojavyöhyke) ei tarvitse jatkaa. Sen päättämisestä ei aiheudu seuraamusta edelliselle viljelijälle.

Kasvinsuojeluruisku pitää testauttaa vuoden 2021 alusta lähtien kolmen vuoden välein. Jos ruisku on testattu 1.1.2021, seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.1.2024. Vuoden 2020 loppuun saakka ehto oli 5 vuoden välein.

Lisää tietoa maaseutuasiamiehiltä ja Ruokavirasto.fi sivustolta.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/ymparistositoumus-ja-sopimus-seka-luomusitoumus-vuonna-2022/

Muutoksia käsitellyn eläinvalkuaisen rehukäyttöön (Taulukko 12.) ns. TSE-asetuksen muutoksen vuoksi.

Kirjanpidon säilytysajat ovat hieman muuttuneet maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 318/2021 muutoksen myötä. Samassa yhteydessä myös tilalta suoraan kuluttajalle myydyn raakamaidon erilliset kokonaispesäkemäärää ja solulukua koskeneet vaatimukset poistuivat.

Eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyviin vaatimuksiin on tullut 1.1.2022 alkaen joitakin muutoksia eläintunnistuslainsäädännön uudistumisen myötä.

Täydentävien ehtojen laiminlyönnistä aiheutuva tukivähennyksen suuruus lasketaan sen vuoden tai vuosien tukien kokonaismäärästä, jolloin laiminlyönti tapahtui. Aikaisemmin seuraamus on laskettu sen vuoden tukien kokonaismäärästä, jolloin laiminlyönti havaittiin riippumatta siitä, milloin se tosiasiallisesti tapahtui. Muutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiosta C-361-19.

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/oppaat/hakuoppaat/taydentavien-ehtojen-opas/taydentavien-ehtojen-opas-2022/#id-2-uutta-2022

Hakuajat

Tukioikeuksien siirrot 15.6.2022
Viljelijätukien Päätukihaku 15.6.2022

Hampun vakuustodistukset 30.6.2022
Viljelijätukien Päätukihaku, haku myöhästyneenä viimeinen mahdollinen päivä 11.7.2022

Viimeinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrot (ajalta 16.6. – 31.8.) 21.9.2022

Syysilmoitukset 27.10.2022
Syysilmoitus myöhästyneenä 21.11.2022

Puutarhatuotteiden varastointituki 16.11.2022

Eläinmääräilmoitukset (2021) 2.2.2023

Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2021) 10.3.2022

2023: Eläintuet tulevat uusista viljelijätuista haettavaksi ensimmäisinä vuoden 2023 alussa. EU:n eläinpalkkiot, eläinten hyvinvointikorvaus ja alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset ovat haettavissa jatkossa vuosittain.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä ajoissa, voit turvata oikeutesi tukiin tai osiin niistä.

Ylivoimaiseksi esteeksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat: tuensaajan kuolema tai pitkäaikainen työkyvyttömyys, tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus, kotieläinrakennuksen tuhoutuminen onnettomuudessa, eläinkulkutauti ja pakkolunastus.

Tuki tai sen osa (esim. kerääjäkasvit) voi joskus olla tarpeen perua, jos viljely ei ole onnistunut hakemuksessa ilmoitetun mukaisesti. Peruminen tehdään paperilomakkeella no 145.

Koulutukset ja ohjeet

Kevään 2022 koulutukset

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet

Koulutusmateriaalit ja videotallenteet koulutuksista Varsinais-Suomessa:

Oppaat, ohjeet

Muutokset tilan toiminnassa

Muistathan ilmoittaa muutoksista. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • muutokset tilan osallisissa (lomake 101D)
  • ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156)
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin (lomake 457)
  • ympäristökorvauksen sitoumuksen siirto esim. jatkajalle (lomake 160)
  • rekisteröityminen rehuntuotannon alkutuotannon toimijaksi (lomake F)
  • muutokset eläintenpitäjärekisteriin

Muutostilanteita on monenlaisia, helpointa on useasti soittaa ja kysyä miten muutoksessa toimitaan!

Tukioikeuksien siirrot

Tukioikeuksien siirto pitää pääsääntöisesti aina tehdä pellon vuokrauksen tai maakaupan yhteydessä. Siirto tehdään lomakkeilla 103B ja 103A. Maanomistajat voivat tulostaa omatoimisesti lomakkeen 103A Vipu-palvelusta. Henkilö, jonka nimiin tukioikeudet on kirjattu, voi kirjautua sähköisen tunnistautumisen kautta Vipu-palveluun ja tulostaa sieltä oman tukioikeuslomakkeensa. 103B lomake löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Tukioikeuslomakkeet saa myös Liedon maaseutupalveluista esim. sähköpostilla.

Neuvo2020 – mahdollisuus tilakohtaiseen neuvontaan

Neuvo 2020 -neuvonta tarjoaa tilallesi laadukasta neuvontaa useista aihealueista. Neuvonta on edullista, sillä maksat vain arvonlisäveron osuuden neuvonnan kokonaiskustannuksista. Neuvontaorganisaatio tai yksityinen neuvoja saa korvauksen neuvonnasta ja neuvonnan valmistelusta.

Yksi maatila voi saada neuvontaa 15 000 eurolla.

Tukiyhteenvedot

Vuodesta 2020 lähtien Ruokavirasto on luopunut tukiyhteenvetojen postituksista maatiloille. Vastaavat tiedot löytyvät Vipu-palvelusta tai pyytämällä neuvojalta tai maaseutupalveluista.

Ota yhteyttä

maaseututoimi@lieto.fi