Tietopyynnön tekeminen kaupungille

Tietopyynnön tekeminen

Kaupungin kirjaamon kautta voit tiedustella esimerkiksi vireillä olevia asioita, niiden käsittelyvaiheita ja tehtyjä päätöksiä. Kaupunginarkistosta löytyvät puolestaan kaupungin hallussa olevat vanhemmat asiakirjat, joita voit kysyä niin ikään kirjaamon kautta.

Voit tehdä tietopyynnön kirjaamoon puhelimitse, sähköpostitse, postitse, paikan päällä käyden tai Suomi.fi -viestien kautta. Huomaathan, että tavallisessa sähköpostissa lähetetty viesti ei ole salattu. Lähetä salassa pidettävää tietoa sisältävät tietopyynnöt esimerkiksi Suomi.fi -viestinä.

Yksilöi pyyntösi mahdollisimman tarkasti, jotta löydämme juuri haluamasi tiedon tai asiakirjan. Yksilöinnin apuna voit käyttää asiakirjajulkisuuskuvausta. Tarvittaessa autamme sinua tietopyyntösi yksilöinnissä myös arkistoluettelojen, diaarien ja muiden hakemistojen avulla.

Halutessasi voit käyttää tietopyynnön tekemiseen alla olevia tietopyyntölomakkeita. Ne voi täyttää ja lähettää kirjaamoon Suomi.fi -asiointitilin kautta tai tulostaa ja lähettää postitse. Käytä lomaketta ”Tietopyyntö – julkiset tiedot” silloin, kun teet julkisuuslain mukaisen tietopyynnön, joka kohdistuu julkisiin tietoihin. Käytä lomaketta ”Tietopyyntölomake – salassa pidettävät tiedot ja henkilörekisterit” silloin, kun pyydät julkisuuslain perusteella omia salassa pidettäviä tietoja, salassa pidettäviä tietoja asianosaisena tai hänen edustajanaan tai avustajanaan tai tietoja henkilörekisteristä.

Tietopyyntöön vastaaminen

Välitämme tietopyyntösi kaupungin sisälle sille taholle, joka vastaa kyseessä olevan tiedon tai asiakirjan antamisesta. Pääsääntöisesti saat vastauksen viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun tietopyyntösi on vastaanotettu. Jos tietopyyntöön vastaaminen vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, saat vastauksen viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Julkisista asiakirjoista saat sähköisiä tai paperisia kopioita tai voit tutustua niihin kaupungintalolla kirjaamon aukioloaikoina. Vierailusta on hyvä sopia kirjaamon kanssa etukäteen, jotta tutkittavat asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tila. Asiakirjoja ei anneta lainaan.

Kun tietopyyntö kohdistuu henkilörekisteriin tai salassa pidettäviin tietoihin, varmistamme pyytäjän tiedonsaantioikeuden ennen tiedon tai asiakirjan antamista. Salassa pidettäviä asiakirjoja emme lähetä tietoturvasyistä sähköpostitse. Salassapito perustuu aina lakiin.

Ohjeita erityistilanteisiin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen tietojaan. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja myös henkilötietojen käsittelystä, kuten esimerkiksi siitä, mistä henkilötiedot on hankittu tai miksi niitä tarvitaan. Halutessaan rekisteröity voi pyytää käsittelytoimien kohteena olevat henkilötiedot nähtäväkseen tai jäljennöksen niistä.

Ohjeet tarkastuspyynnön tekemiseen löydät tietosuojan verkkosivuilta.

Siirry tietosuojan verkkosivulle

Viranomainen voi antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupa voidaan antaa määräajaksi ja se voidaan peruttaa, milloin siihen harkitaan olevan syytä. Luvan saajalta pyydetään sitoumus tietojen salassa pitämisestä.

Voit hakea käyttölupaa salassa pidettävään aineistoon tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten oheisella käyttölupahakemuksella.

Käyttölupahakemus

Valtakunnallisen Oma Opintopolun kautta voit tutkia omia opintosuorituksiasi. Luomalla jakolinkin voit näyttää suoritustietosi haluamillesi henkilöille esimerkiksi työtä tai opiskelupaikkaa hakiessa.

Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotiedot löytyvät tietovarannosta vuodesta 2018 alkaen.

Siirry Oma Opintopolku -palveluun

Päättötodistusten kopioita saat edelleen myös kaupungin kirjaamon kautta.

Rakennusvalvonnan asiakirjoja voit tilata myös Lupapisteen kaupan kautta.

Siirry rakennusvalvonnan arkistopalvelujen verkkosivulle

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on järjestänyt Liedon sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen. Asiakasasiakirjoja on siirretty Varhalle myös takautuvalta ajalta uudistuksen yhteydessä. Näihin palveluihin liittyvissä tietopyynnöissä ota yhteyttä Varhaan. Lisätietoja tietopyynnön tekemisestä saat Varhan verkkosivuilta.

Siirry Varhan verkkosivulle

Liedon kaupungin kirjaamo

Avoinna
ma – pe 9 -15

Puhelin
050 594 9732
040 158 2720

Sähköposti
kirjaamo@lieto.fi

Postiosoite
PL 24
21421 Lieto

Käyntiosoite
Kirkkotie 13
21420

Poikkeukset aukioloajoissa 2024
Suljettu 15.7. – 19.7.

Huomioi myös kaupungintalon poikkeukselliset aukioloajat. Löydät ne yhteystiedot välilehdeltä.