Vaalit

Aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.1.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Liedon kunta on vaaleja varten jaettu kahdeksaan äänestysalueeseen ja vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat seuraavat rakennukset:

 1. Yliskulman äänestysalue
  Yliskulman koulu, Vartinmäentie 35, 21430 Yliskulma
 2. Kirkonkulman pohjoinen äänestysalue
  Kunnantalo, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 3. Asemankulman äänestysalue
  Pahkamäen koulu, Vanha Tampereentie 1605, 21360 Lieto as
 4. Ilmaristen äänestysalue
  Ilmaristen koulu, Koulukuja 1, 21350 Ilmarinen
 5. Littoisten äänestysalue
  Littoisten koulu, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen
 6. Loukinaisten äänestysalue
  Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2, 21410 Vanhalinna
 7. Kirkonkulman eteläinen äänestysalue
  Liedon keskuskoulu, Opintie 1 B, 21420 Lieto
 8. Tarvasjoen äänestysalue
  Tarvasjoen hyvinvointikeskus, Hämeen Härkätie 610, 21450 Tarvasjoki

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen aikataulu kunnantalolla

ke-pe 12.-14.1.2022 klo 10.00-19.00
la-su 15.-16.1.2022 klo 10.00-14.00
ma-ti 17.-18.1.2022 klo 10.00-19.00

Muut ennakkoäänestyspaikat

Yliskulman koulu
ke 12.1.2022 klo 16.00-19.00

Pahkamäen koulu
to 13.1.2022 klo 16.00-19.00

Tarvasjoen hyvinvointikeskus
to 13.1.2022 klo 16.00-19.00
ma 17.1.2022 klo 16.00-19.00

Ilmaristen koulu
pe 14.1.2022 klo 16.00-19.00

Littoisten koulu
ma 17.1.2022 klo 16.00-19.00

Loukinaisten koulu
ti 18.1.2022 klo 16.00-19.00

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Koronavirusepidemian aikana virkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin henkilöllisyyden tarkastamista varten. Toimi tällöin virkailijan ohjeiden mukaan.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, että hän ei pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Jos henkilö on lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, hän voi tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjälle erikseen ilmoitettuna päivänä klo 9-20. Tällöin hänen luokseen saapuu keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestäjän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää ennakkoon kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annettavassa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Hänen äänestämisestään on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen:

Keskusvaalilautakunta
PL 24, 21421 Lieto
kirjaamo@lieto.fi

Keskusvaalilautakunnan toinen sihteeri

Taloussihteeri
Naatula Marjo
0505965027
marjo.naatula@lieto.fi

Vaalien ulkomainonta

Keskusvaalilautakunta
PL 24, 21421 Lieto
kirjaamo@lieto.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit:

Toimialajohtaja
Peltola Rauno
0503755322
rauno.peltola@lieto.fi
Taloussihteeri
Naatula Marjo
0505965027
marjo.naatula@lieto.fi