Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 2.4.2023.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.

Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.

Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista

Jos haluat, voit tuoda mukanasi oman kynän.

Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Ennakkoäänestys 22.-28.3. Liedossa

Ennakkoäänestyksen aikataulu kaupungintalolla

Muut ennakkoäänestyspaikat

Yliskulman koulu


Pahkamäen koulu


Tarvasjoen hyvinvointikeskusIlmaristen koulu


Littoisten koulu


Loukinaisten koulu

Vaalipäivän 2.4. äänestys Liedossa

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello 20 illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Liedon kaupunki on vaaleja varten jaettu kahdeksaan äänestysalueeseen ja vaalipäivän äänestyspaikkoina toimivat seuraavat rakennukset:

 1. Yliskulman äänestysalue
  Yliskulman koulu, Vartinmäentie 35, 21430 Yliskulma
 2. Kirkonkulman pohjoinen äänestysalue
  Kunnantalo, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 3. Asemankulman äänestysalue
  Pahkamäen koulu, Vanha Tampereentie 1605, 21360 Lieto as
 4. Ilmaristen äänestysalue
  Ilmaristen koulu, Koulukuja 1, 21350 Ilmarinen
 5. Littoisten äänestysalue
  Littoisten koulu, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen
 6. Loukinaisten äänestysalue
  Loukinaisten koulu, Nenämäentie 2, 21410 Vanhalinna
 7. Kirkonkulman eteläinen äänestysalue
  Liedon keskuskoulu, Opintie 1 B, 21420 Lieto
 8. Tarvasjoen äänestysalue
  Tarvasjoen hyvinvointikeskus, Hämeen Härkätie 610, 21450 Tarvasjoki

Äänestäminen karanteenissa tai eristyksessä

Jos sinulla on hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä et saa tulla sisään äänestyspaikkaan. Äänestäminen on mahdollista vaalipäivänä 23.1. äänestyspaikan pihalla.

Vaalipäivänä kullakin äänestyspaikalla on oma puhelinnumero, johon soittamalla karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö voi sopia äänestämisestä ulkona. Ulkoäänestyksen ajankohdaksi suositellaan klo 18.00 -19.00.

Kun saavut äänestämään karanteenissa ollessasi, soita äänestyspaikan ulkopuolella äänestyspaikan numeroon:

 • Yliskulman vaalilautakunta
 • Kirkonkulma pohjoisen vaalilautakunta
 • Asemankulman vaalilautakunta
 • Ilmaristen vaalilautakunta
 • Littoisten vaalilautakunta
 • Loukinaisten vaalilautakunta
 • Kirkonkulma eteläisen vaalilautakunta
 • Tarvasjoen vaalilautakunta

Numerot löytyvät myös äänestyspaikkojen ulkopuolelta ja ne ovat käytössä vain vaalipäivänä 23.1.2022.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaansa äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Koronavirusepidemian aikana virkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin henkilöllisyyden tarkastamista varten. Toimi tällöin virkailijan ohjeiden mukaan.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, että hän ei pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Jos henkilö on lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, hän voi tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen.

Kotiäänestys järjestetään äänestäjälle erikseen ilmoitettuna päivänä klo 9-20. Tällöin hänen luokseen saapuu keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestäjän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää ennakkoon kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annettavassa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Hänen äänestämisestään on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen:

Keskusvaalilautakunta
PL 24, 21421 Lieto
kirjaamo@lieto.fi

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonnan kunnan hallinnoimilla paikoilla saa aloittaa 5.1.2022.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunta
PL 24, 21421 Lieto
kirjaamo@lieto.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteerit:

Taloussihteeri
Naatula Marjo
0505965027
marjo.naatula@lieto.fi