Liedon asukasbudjetti

Asukasbudjetti on osallistuvan budjetoinnin toimintatapa, jossa kuntalaiset ja kunnan yhteisöt ovat aktiivisina toimijoina mukana kaupungin rahankäytön suunnittelussa ja erilaisten hyvinvointia edistävien hankkeiden toteutuksissa.

Lieto toteuttaa nyt asukasbudjetin ensimmäistä kertaa ja vuoden 2023 talousarvioon on varattu 80 000 euroa tähän tarkoitukseen. Asukasbudjetin tavoitteena on yhdessä kehittää Liedon ja lietolaisten hyvinvointia.

Tule mukaan päättämään kaupungin kehittämisestä

Määräraha käytetään asukkaiden tai yhteisöjen ehdottamiin projekteihin. Ehdotukset voivat olla erilaisia kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä ideoita, esimerkiksi tapahtumia tai asumisviihtyvyyttä lisääviä hankintoja. Ehdotus voi olla myös laajempi kokonaisuus, jonka siemenrahana voi hyödyntää asukasbudjettivaroja. Toteutettavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti olla kaikille avointa ja maksutonta. Samoin mahdollisesti rakennettavien olosuhteiden tulee olla kaikille avoimia ja maksuttomia. Toiminnan, tapahtuman tai hankinnan voi toteuttaa yhteisö, kaupunki tai eri toimijat yhteistyössä.

Asukasbudjetti etenee vaiheittain

  • Ideointi ja ehdotukset 15.-31.5.
  • Ehdotusten arviointi ja valmistelu äänestettäväksi
  • Äänestys 26.6.-6.8.
  • Tulosten julkistaminen
  • Toteutus 2023-2024

22 ehdotusta etenee äänestykseen

Asukasbudjetti-ideoita ehdotettiin 15.-31.5.2023 välisenä aikana sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa. Ehdotuksia tuli yhteensä 69, joista useat koskivat samoja asioita. Teknisien ongelmien takia muutamia ehdotuksia otettiin vastaan myös sähköpostitse.

Ehdotusten toteuttamismahdollisuuksia ja -kelpoisuutta on arvioitu asukasbudjettityöryhmässä sekä kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginhallitus päätti, että äänestykseen etenevät työryhmän seulomat ja arvioimat 22 ehdotusta.

Äänestä omaa suosikkiasi 26.6.-6.8.

Ehdotuksia voi äänestää sähköisesti otakantaa.fi -palvelussa.

  • Äänestää voivat kaikki lietolaiset, rekisteröityneet käyttäjät.
  • Äänestää voi kerran ja äänen voi antaa yhdelle ehdotukselle.

Eniten ääniä saanut/saaneet ehdotukset toteutetaan 80 000 euron asukasbudjettimäärärahan puitteissa. (Esimerkki: eniten ääniä saaneen ehdotuksen kustannusarvio on 50 000 euroa. Toinen toteutettava ehdotus on seuraavaksi eniten ääniä saanut, jonka kustannusarvio on enintään 30 000 euroa jne.)

Tavoitteena on, että toteutettaviksi valitut ehdotukset toteutetaan vuoden 2024 kesään mennessä.

Ehdotuksia voivat äänestää kaikki lietolaiset:

Lisätietoja asukasbudjetista:

Hyvinvointijohtaja
Äijälä Jani
040 158 8655
jani.aijala@lieto.fi