Jokilaakson koulu

Ajankohtaista:
Lukuvuosi 2021 – 2022 on päättynyt. Lämmin kiitos kuluneesta lukuvuodesta.

Uusi lukuvuosi alkaa Jokilaakson koulussa keskiviikkona 10.8. klo 8.35.

Jokilaakson koulussa opiskelee reilut 500 lasta ja nuorta. Oppilaista noin 370 opiskelee yleisopetuksessa luokilla 1-6  ja 140 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa luokilla 1-9. Koulun tiloissa toimii myös Melukylän päiväkodin esiopetus.

Oppimisen iloa keskustassa

Rehtori
Salokannel Jussi
0503024455
jussi.salokannel@lieto.fi
4 C luokanopettaja / vararehtori
Malmikare Taina
0505761881
taina.malmikare@lieto.fi
Koulusihteeri
Kuusisto Merja
0505641249
merja.kuusisto@lieto.fi

Jokilaakson koulu

Karjatie 9
21420 LIETO


Opettajat

1 B luokanopettaja
Vihreäsaari Pauliina
0505761888
1 C luokanopettaja
Oksanen Arja
0505761886
1 D luokanopettaja
Heinonen Anni
050 576 1874
Starttiluokanopettaja
Siltala Eeva
0505761883
2 C luokanopettaja
Bertram Minna
0505761873
2 D luokanopettaja
Vaajala Sanna
050 5761893
3 C luokanopettaja
Lindstedt Marianne
0401869566
3 D luokanopettaja
Lindqvist Anu
0505761878
3 E luokanopettaja
Herttola-Talja Kirsti
0505761885
4 C luokanopettaja / vararehtori
Malmikare Taina
0505761881
4 D luokanopettaja
Valta Mika
0504471186
4 E luokanopettaja
Pessi Pia
0505761887
4 F luokanopettaja
Nurmi Jaana
0505761892
5 A luokanopettaja
Pahlama Pekka
0505761884
5 B luokanopettaja
Salo Aki
0505761889
6 A luokanopettaja
Olkinuora Kalle
0505761882
6 B luokanopettaja
Helin Briitta
0505761872
Lehtori, englanti, saksa
Ostamo Tuula
0505741123
Valmistava opetus, S2-opetus
Hakala Katja
0505761891
Erityisopettaja
Leiwo Liinaleena
0505761877
Erityisopettaja
Laukkarinen Anniina
0503150304


Muu henkilökunta

Keittiöpäällikkö
Koli Satu
0406202558
Kuraattori
Lähde Liisa
0401824122
Koulupsykologi
Nuutero-Koski Anna-Kaisa
0505278427
Terveydenhoitaja
Mäkinen Saara
0505238130
Kiinteistönhoitaja
Kaivolin Pasi
0505981422

Isotalo Sanna Iltapäiväkerho-ohjaaja 0503150336
Janei Kian Koulunkäynninohjaaja
Johansson Titta Koulunkäynninohjaaja
Laura Rantamaula Koululääkäri (yhteydenotot kouluterveydenhoitajan kautta)
Ojala Tiina Koulunkäynninohjaaja
Saarikoski Minna Koulunkäynninohjaaja

Jokilaakson koulu on Liedon keskusta-alueella toimiva vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu. Se on tällä hetkellä n. 335 alakoululaisen lähikoulu. Samassa talossa opiskelee myös n. 130 erityisen tuen pienryhmien lasta sekä n. 50 Melukylän päiväkodin esioppilasta.

Koulun peruskorjaus ja laajennus tehtiin 2006. Koulun laajennuksen yhteydessä entinen Tapulikujan koulu liitettiin Jokilaakson kouluun 2015. 

Normaalin perusopetuksen ja pienryhmäopetuksen lisäksi Jokilaakson koulu on päävastuussa kunnan maahanmuuttajalasten opetuksesta. Valmistavan vaiheen oppilaat sijoitetaan aina Jokilaaksoon. Koulussa on oma henkilöstönsä maahanmuuttajaopetukseen; opettaja sekä avustaja.

Liedon kunnan koululykkäyksen saaneet opiskelevat Jokilaakson starttiluokalla. Luokalla aloittaa vuosittain 5-10 lasta.

Koulussa on mahdollisuus valita musiikin painotettu opetussuunnitelma kolmannelta luokalta lähtien. Musiikkia opetetaan tällöin 2 tuntia luokalla 3-ja 3 tuntia luokilla 4-6. Vuosittaiset joulu- ja kevätkonsertit ovat jo muodostuneet monen perheen vakioperinteeksi.

Koulussa opiskellaan pakollisena A1-kielenä englantia ensimmäiseltä luokalta lähtien. Vapaaehtoisena neljänneltä luokalta alkavana A2-kielenä voi opiskella ruotsia tai saksaa. Kaikki aloittavat lisäksi pakollisen B1-kielen (ruotsi) kuudennella luokalla.