Jokilaakson koulu


1.8.2015 alkaen Kirkonkulman koulu ja Tapulikujan koulu yhdistyvät. Koulun uusi nimi on Jokilaakson koulu.

Jokilaakson koulu on oppilasmäärältään runsaan 460 lapsen ja nuoren opinahjo. Oppilaista 335 opiskelee yleisopetuksessa luokilla 1-6  ja runsaat 130 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa luokilla 1-9. Koulun tiloissa toimii myös Melukylän päiväkodin esiopetus.

Oppimisen iloa keskustassa

Perusopetuksen johtava rehtori
Vähä-Mäkilä Teppo
0505238159
teppo.vaha-makila@lieto.fi
Apulaisrehtori
Salokannel Jussi
0503024455
jussi.salokannel@lieto.fi
Vararehtori/peruskoulun luokanopettaja
Malmikare Taina
0505761881
taina.malmikare@lieto.fi
Koulusihteeri
Kuusisto Merja
0505641249
merja.kuusisto@lieto.fi

Jokilaakson koulu

Karjatie 9
21420 LIETO


Opettajat

1 C Bertram Minna 050 576 1873
1 D Vaajala Sanna 050 576 1893
1 ST Siltala Eeva 050 576 1883
1-6 Valmistava opetusHakala Katja 050 576 1891
2 C Oksanen Arja 050 576 1886
2 D Lindqvist Anu 050 576 1878
2 E Herttola-TaljaKirsti 050 576 1885
3 C Malmikare Taina 050 576 1881
3 D Valta Mika 050 447 1186
3 E Vihreäsaari Pauliina 050 576 1888
3 F Nurmi Jaana 050 576 1892
4 A Pahlama Pekka 050 576 1884
4 B Salo Aki 050 576 1889
5 A Olkinuora Kalle 050 576 1882
5 B Helin Briitta 050 576 1872
6 A Pessi Pia 050 576 1887
6 B Jokinen Jari 050 576 1874
EN, SA Tuula Ostamo 050 574 1123
Erityisopetus Leena Lammi 050 576 1877
Erityisopetus Anniina Laukkarinen 050 3150 304 (keskiviikkoisin)

Muu henkilökunta

Isotalo Sanna Iltapäiväkerho-ohjaaja
Janei Kian Koulunkäynninohjaaja
Johansson Titta Koulunkäynninohjaaja
Koli Satu Keittiöpäällikkö 040 6202 558
Lähde Liisa Koulukuraattori 040 182 4122
Mäkinen Saara Kouluterveydenhoitaja 050 523 8130
Laura Rantamaula Koululääkäri
Nuutero-KoskiAnna-Kaisa Koulupsykologi 050 5278 427
Ojala Tiina Koulunkäynninohjaaja
Saarikoski Minna Koulunkäynninohjaaja

Jokilaakson koulu

Jokilaakson koulu on Liedon keskusta-alueella toimiva vuosiluokkien 1-9 yhtenäiskoulu. Se on tällä hetkellä n. 335 alakoululaisen lähikoulu. Samassa talossa opiskelee myös n. 130 erityisen tuen pienryhmien lasta sekä n. 50 Melukylän päiväkodin esioppilasta. Koulun peruskorjaus ja laajennus tehtiin 2006. Koulun laajennuksen yhteydessä entinen Tapulikujan koulu liitettiin Jokilaakson kouluun 2015.  Normaalin perusopetuksen ja pienryhmäopetuksen lisäksi Jokilaakson koulu on päävastuussa kunnan maahanmuuttajalasten opetuksesta. Valmistavan vaiheen oppilaat sijoitetaan aina Jokilaaksoon. Koulussa on oma henkilöstönsä maahanmuuttajaopetukseen; opettaja sekä avustaja.

Liedon kunnan koululykkäyksen saaneet opiskelevat Jokilaakson starttiluokalla. Luokalla aloittaa vuosittain 5-10 lasta.

Koulussa on mahdollisuus valita musiikin painotettu opetussuunnitelma kolmannelta luokalta lähtien. Musiikkia opetetaan tällöin 2 tuntia luokalla 3-ja 3 tuntia luokilla 4-6. Vuosittaiset joulu- ja kevätkonsertit ovat jo muodostuneet monen perheen vakioperinteeksi.

Koulussa opiskellaan pakollisena A1-kielenä englantia ensimmäiseltä luokalta lähtien. Vapaaehtoisena neljänneltä luokalta alkavana A2-kielenä voi opiskella ruotsia tai saksaa. Kaikki aloittavat lisäksi pakollisen B1-kielen (ruotsi) kuudennella luokalla.