Vuokraoikeuden siirto

Maanvuokralain 3 §:n mukaan vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Sopimusehdon muutos tai lisäys ja vuokraoikeuden siirto on myös tehtävä kirjallisesti.

Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty tai, milloin on kysymyksessä perintöön tai testamenttiin perustuva saanto se, joka on tullut aikaisemman vuokralaisen tilalle, on velvollinen kolmen kuukauden kuluessa saannostaan ilmoittamaan kirjallisesti siitä Liedon kaupungin mittaustoimelle, esittäen samalla jäljennöksen luovutuskirjasta. Kirjalliseen ilmoitukseen on liitettävä jäljennös saantokirjasta.

Kirjallinen ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, josta ilmenevät vuokra-alueen tiedot sekä myyjän ja ostajan nimet.

Vuokralaskut lähetetään niin kauan entiselle vuokralaiselle, kunnes kirjallinen ilmoitus vuokraoikeuden siirrosta on toimitettu vuokranantajalle eli Liedon kaupungin mittaustoimelle. Myyjien ja ostajien on sovittava keskenään laskutetun vuokran maksamisesta.

Ilmoituksen voi lähettää sähköpostilla:

Ympäristötoimen sihteeri
Ahti Mairit
0504116142
mairit.ahti@lieto.fi

Lisäksi uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeuden siirtoa Maanmittauslaitokselta (maanvuokraoikeuden rekisteröinti).