Tontin ostaminen

Kun kaupunki myy tontin, myymisestä tehdään ensin viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätöksen valitusajan (3 viikkoa) kuluttua umpeen voidaan allekirjoittaa kauppakirja.

Tontin kauppahinnan, tontin lohkomiskulujen ja kaupanvahvistajan maksun tulee olla maksettuna ennen kauppakirjan allekirjoitusta.

Mikäli kauppa tehdään määräalana (ei kokonainen kiinteistö), lohkomisesta vastaa ostaja. Lohkominen lähtee vireille automaattisesti ostajan hakiessa lainhuutoa ostamalleen määräalalle Maanmittauslaitokselta ja ostaja maksaa lohkomisesta laskutettavat kulut Maanmittauslaitokselle.