Tontin vuokraaminen

Kun kaupunki vuokraa tontin, vuokraamisesta tehdään ensin viranhaltijapäätös. Viranhaltijapäätöksen valitusajan (3 viikkoa) kuluttua umpeen voidaan allekirjoittaa vuokrasopimus.

Tontin vuosivuokra on 5 %:a tontin myyntihinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan kerran vuodessa. Vuosivuokra laskutetaan kahdessa osassa, puolet keväällä ja puolet syksyllä.