Maapoliittinen ohjelma

Liedon kaupungin maapoliittinen ohjelma on strateginen asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Ohjelman keskeisenä päämääränä on sitouttaa kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Ohjelma on myös julkinen asiakirja, josta jokainen asukas tai muu asianosainen voi saada informaatiota kaupungin maapoliittisista toimintalinjoista.

Liedon kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.3.2023 maapoliittisen ohjelman vuosille 2023-2026.