Kiinteistön muodostaminen

Kiinteistönmuodostuksesta Liedon kaupungin alueella vastaa maanmittauslaitos.

Uusi kiinteistö muodostetaan lohkomalla. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön.

  • Kaupunki myy tontteja pääasiassa valmiiksi lohkottuina, jolloin tontin lohkomiskulut maksetaan kaupungille kaupanteon yhteydessä.
  • Mikäli kauppa tehdään määräalana, lohkominen käynnistyy automaattisesti kun ostajalle on myönnetty lainhuuto ostamaansa määräalaan. Lohkomiskulut maksetaan maanmittauslaitokselle.
  • Yksityisten välisissä kaupoissa kaupungilla ei ole roolia kiinteistönmuodostuksessa. Kauppa kannattaa tehdä määräalana, jolloin lohkominen käynnistyy automaattisesti kun ostajalle on myönnetty lainhuuto ostamaansa määräalaan. Kauppaa tehtäessä on hyvä sopia myös siitä kuka maksaa lohkomiskulut.

Lisätietoja

Mittausinsinööri
Järvinen Juha
044 7334642
juha.jarvinen@lieto.fi