Kiinteistön muodostaminen

Kiinteistönmuodostuksesta Liedon kunnan alueella vastaa maanmittauslaitos.

Uusi kiinteistö muodostetaan lohkomalla. Lohkominen liittyy usein kiinteistökauppaan, -vaihtoon, lahjaan tai perintöön.

  • Kunta myy tontteja pääasiassa valmiiksi lohkottuina, jolloin tontin lohkomiskulut maksetaan kunnalle kaupanteon yhteydessä.
  • Mikäli kauppa tehdään määräalana, lohkominen käynnistyy automaattisesti kun ostajalle on myönnetty lainhuuto ostamaansa määräalaan. Lohkomiskulut maksetaan maanmittauslaitokselle.
  • Yksityisten välisissä kaupoissa kunnalla ei ole roolia kiinteistönmuodostuksessa. Kauppa kannattaa tehdä määräalana, jolloin lohkominen käynnistyy automaattisesti kun ostajalle on myönnetty lainhuuto ostamaansa määräalaan. Kauppaa tehtäessä on hyvä sopia myös siitä kuka maksaa lohkomiskulut.

Lisätietoja

Mittausinsinööri
Muikkula Janne
0504315380
janne.muikkula@lieto.fi