Maan myynti kunnalle

Kunta pyrkii ensisijaisesti hankkimaan omistukseensa maata vapaaehtoisin kaupoin. Maata hankitaan erityisesti yleiskaavan mukaisilta asemakaavoitettavilta alueilta tai niihin liittyviltä alueilta, mutta tarpeen mukaan myös muilta kunnan kannalta merkittäviltä alueilta.

Veroetuus maata kunnalle myytäessä

Kiinteää omaisuutta kunnalle luovutettaessa luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 prosenttia.

Jos haluat tarjota maata kunnalle, ota yhteyttä maankäyttöpäällikköön

Maankäyttöpäällikkö
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi

Kunnan etuosto-oikeus

Kunta voi myös tarvittaessa käyttää etuosto-oikeutta maanhankintaan. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa kahden osapuolen vastikkeellisessa kaupassa kohteena oleva kiinteistö tai sen määräala- tai osa myyjän ja ostajan sopimasta hinnasta. Kunnan käyttäessä etuosto-oikeuttaan kunta tulee kiinteistön alkuperäisen ostajan tilalle kauppaan. Kaupan ehdot eivät siis muutu, ainoastaan ostaja.

Etuosto-oikeutta voi käyttää, jos

  • kohteen pinta-ala on yli 5 000 m²
  • kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos
  • kyseessä ei ole sukulaisluovutus
  • kyseessä ei ole pakkohuutokauppa
  • kohde sijaitsee yhdyskuntarakentamiseen, virkistys- ja suojelutarkoitukseen osoitetulla alueella

Jos edellytykset etuosto-oikeuden käyttämiselle täyttyvät, kiinteistön kaupalle ei myönnetä lainhuutoa, ennen kuin aika etuoston tekemiselle on päättynyt. Kunnalla on kolme kuukautta aikaa päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Etuosto-oikeudesta luopuminen

Kiinteistön omistaja voi ennen kaupan tekemistä tiedustella kunnalta, aikooko kunta käyttää etuosto-oikeuttaan kaupassa. Kunnan ilmoitus siitä, että se ei käytä etuosto-oikeuttaan, sitoo kuntaa kaksi vuotta, mikäli kaupan ehdot pysyvät muuttumattomina.

Tiedustelut kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä voi lähettää sähköpostitse maankäyttöpäällikölle.

Maankäyttöpäällikkö
Kreula Jani
0500524043
jani.kreula@lieto.fi