1.48 Musamajan asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Liedon lukion ja keskuskoulun musiikin opetus toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa. Kunnanvaltuusto on päättänyt 11.11.2019 taloussuunnitelmassa investoinnin musiikin opetustiloihin vuodelle 2021.

Kaavoituksessa ja teknisissä palveluissa on tehty yhteistyössä sivistyspalvelujen kanssa luonnossuunnitelmia ja talon paikaksi esitetään lukion ja urheilukentän välissä olevaa aluetta kalliorinteen vierellä. Nykykaavassa alue on osittain virkistysaluetta sekä katu- ja pysäköintialuetta.

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 20.11. – 3.12.2019
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali