Elinkeinotoimikunta

Toimikunnan tehtävä on edistää kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä ideoida ja tehdä ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja parannetaan.

Kaupunginhallitus valitsi jäsenet toimikuntaan vuosiksi 2021-2025 ja pyysi sekä Liedon Yrittäjät ry:tä, Liedon Yrittäjänaiset ry:tä sekä Liedon Maataloustuottajia kutakin nimeämään toimikuntaan oman edustajansa.

Auli Hänninen, puheenjohtaja
Sirke Ketonen, varapuheenjohtaja
Anne Aalto, jäsen
Marko Lindberg, jäsen
Reijo Korhonen, jäsen
Rauno Rantala, jäsen
Henrik Solin, jäsen
Kirsti Virtanen, jäsen
Antti Alilonttinen, Liedon Yrittäjät ry
Kati Laituri, Liedon Yrittäjänaiset ry
Mikko Kauppi, Maataloustuottajain Liedon yhdistys

Yritysneuvoja
Hämäläinen Marja-Leena
040 351 5768
marja-leena.hamalainen@lieto.fi