Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii kaikista perusterveydenhuollon tehtävistä sekä erikoissairaanhoitopalveluiden hankkimisesta Liedon, Kosken Tl ja Marttilan kunnissa. Jaosto huolehtii kaikkien em. kuntien osalta seuraavista sosiaalitoimen tehtävistä.

  • mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut
  • perheneuvola
  • ikäneuvola

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa muista kuin edellä mainituista sosiaalitoimen tehtävistä Liedon kunnan osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousten esittelijänä toimii toimialajohtaja Krista Ryödi ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri Tiina Yli-Lonttinen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja jaosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai Liedon kunnantalon kokoushuoneessa klo 17.00

Vuoden 2022 kokouspäivät

25.01.2022
22.02.2022
22.03.2022
26.04.2022
24.05.2022
14.06.2022
23.08.2022
27.09.2022
25.10.2022
22.11.2022
13.12.2022