Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii kaikista perusterveydenhuollon tehtävistä sekä erikoissairaanhoitopalveluiden hankkimisesta Liedon, Kosken Tl ja Marttilan kunnissa. Jaosto huolehtii kaikkien em. kuntien osalta seuraavista sosiaalitoimen tehtävistä.

  • mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut
  • perheneuvola
  • ikäneuvola

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa muista kuin edellä mainituista sosiaalitoimen tehtävistä Liedon kunnan osalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousten esittelijänä toimii toimialajohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä osastosihteeri.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja jaosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai Liedon kunnantalon kokoushuonessa klo 17.00

Vuoden 2021 kokouspäivät
26.1.2021
23.2.2021
23.3.2021
27.4.2021
25.5.2021
15.6.2021
24.8.2021
28.9.2021
26.10.2021
23.11.2021
14.12.2021