Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta vastaa Lieto-opiston, kirjaston, nuoriso- ja kulttuuritoimen sekä liikuntatoimen palveluista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 2021 – 2025

Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanhallituksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.Lautakunnan toimikausi on valtuustokauden mittainen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokousten esittelijä on toimialajohtaja Laila Mäkelä. Kokousten sihteerinä toimii hallinto- ja talouspäällikkö.

26.01.2021
23.02.2021
30.03.2021, peruttu
27.04.2021
25.05.2021
16.06.2021
24.08.2021
28.09.2021
26.10.2021
23.11.2021, peruttu
14.12.2021