Valomerkki pyrkii katkaisemaan päihteiden käytön heti alkuvaiheessa

Valomerkki-toimintamallin tavoitteena on puuttua nuorten päihteiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun poliisi tai muu viranomainen saa alaikäisen kiinni päihteen käytöstä tai hallussapidosta, tapahtuneesta lähtee tieto sosiaalipalveluihin. Jos kyseessä on ensimmäinen kerta eikä nuori ole lastensuojelun asiakas, sosiaalipalvelut pyytävät nuorisotyöntekijöitä järjestämään Valomerkki-keskustelun. Keskusteluun kutsutaan nuoren lisäksi hänen huoltajansa.

Keskustelussa käydään syyttelemättä läpi tapahtunutta, nuoren elämäntilannetta, huoltajien näkemyksiä sekä päihteiden käyttöön liittyviä asenteita. Samalla huoltajat saavat tukea alaikäisen päihdekasvatukseen.