7.01 Tarvasjoen koulukeskuksen – jäähallin alueen asemakaava

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 19.3. – 17.4.2014
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 4.6. – 4.8.2020
Kaavan hyväksyminen: 26.10.2020, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
7.12.2020