4.27 Vanhan Härkätien itäisen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Vanhan Härkätien ja Aurajoen välissä oleva rakennettu omakotialue kaavoitetaan. Aurajoen ranta-alue on jätetty kaavasta pois luonnoksesta saadun palautteen perusteella. Samalla tehdään maanomistajien esityksestä tarkistuksia Loukinaisten vanhan koulun ja Kukonaskeleen alueelle.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 4. 26.2.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 3.6. – 2.7.2021
Kaavan hyväksyminen:
25.10.2021, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo: 8.12.2021