1.49 Taatilan KTY-korttelin asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Taatilan Ajurintien varrelle KTY-kortteliin 14034 on suunnitteilla tuki- ja palveluasumishanke. Nykykaavassa korttelin kaavamerkintä on KTY: toimitilarakennusten korttelialue ja rakennusoikeutta on 1000.

Kaavaluonnoksessa on korttelin käyttötarkoitus muutettu merkinnäksi KTY-AS: Toimitilarakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa myös asuntolarakennuksia. Rakennusoikeus on 1500. Korttelin rajausta mahdollisesti tarkistetaan.

Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen, joten lopullisen hyväksynnän tekee kaavoitus- ja rakennuslautakunta.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.11. – 7.12.2020
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 25.3. – 23.4.2021
Kaavan hyväksyminen: 15.6.2021, kaavoitus- ja rakennuslautakunta

Kaavan voimaantulo: 13.10.2022