5.40 Ahtonkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos

Ahtonkaaren asemakaavan vireillä oleva osa. Asemakaava kuulutettiin voimaan muilta osin 5.11.2020.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 7.12. – 2.1.2019 ja 7.3. – 27.3.2019
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 23.1. – 21.2.2020
Kaavan hyväksyminen: 15.6.2020, kunnanvaltuusto
Kaavan voimaantulo:
5.11.2020 (osittain)
Voimaantulo ei koske seuraavia valituksenalaisia alueita: Salimäentien uutena kaavana osoitettu katualue sekä korttelien 44021 ja 45074 asuinaluevaraukset.