4.02 Tammen laajennus, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavan tavoitteena on tiivistää ja osin laajentaa olemassa olevaa pientalovaltaista asuinaluetta Hämeentien tuntumassa siten, että asumisen ja tiealueen väliin jää laaja tieliikennemelulta suojaava viheralue. Toiselle korttelialueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi vaihtoehtoinen mahdollisuus lähipalveluiden rakentamiselle. Hämeentien osa kaavoitetaan tiealueeksi ja tien pohjoispuoli suojaviheralueeksi.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.2. – 16.3.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 14.4. – 13.5.2022, 18.4. – 17.5.2024
Kaavan hyväksyminen: 

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali, nähtävänä 18.4. – 17.5.2024

Vuoden 2022 ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali