4.02 Tammen laajennus, asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kaavaehdotuksessa on Tammitien pohjoispuolelle osoitettu neljä omakotitonttia AO. Hämeentien viereisille kiinteistölle on osoitettu suojaviheraluetta EV, toimitilarakennusten korttelialuetta KTY ja lähivirkistysaluetta VL Korttelin 44003 kaksi AO-tonttia on muutettu yhdistettyjen erillispientalojen ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi AOT.

Uusille KTY-tonteille kulku tulee Lehväkujan kautta ja loppuosa Lehväkujaa toimii kevyen liikenteen yhteytenä Hämeentien kevyen liikenteen väylälle ja fölipysäkeille.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 24.2. – 16.3.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 14.4. – 13.5.2022
Kaavan hyväksyminen: 

Kaavan voimaantulo:


Ehdotusvaiheen materiaali

Luonnosvaiheen materiaali