2.01 Kailassuonkallio 1 asemakaava

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Kailassuonkallio 1 alueen asemakaavatyö on kuulutettu vireille viimeksi kaavoituskatsauksessa 2020. Kaavoitusohjelmassa 2020-2022 työ on aikataulutettu tehtäväksi kesään 2021 mennessä.

Tarkoituksena on laatia asemakaava, jolla mahdollistetaan olevien yritysten laajenemistarpeet. Samalla alueelle kaavoitetaan yleiskaavan mukaisia työpaikkatontteja kysyntää vastaavasti ja olevat asuintontit pientaloalueiksi, joilla pienimuotoinen yritystoiminta on mahdollista.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 26.11.2020 – 8.1.2021
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika:
Kaavan hyväksyminen:

Kaavan voimaantulo:


Luonnosvaiheen materiaali