Yleisten alueiden sijoitus- ja kaivuluvat

Sijoitus- ja kaivuluvat haetaan sähköisesti lupapisteen kautta.

Kaivumaksu

Katualueen ja muun yleisen alueen kaivumaksun hinnoitteluperusteena on työmaan kesto ja laajuus. Maksu sisältää kaivuluvan käsittelystä ja kaivutyön valvonnasta aiheutuneet kustannukset sekä maksun kadun ja yleisen alueen rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä.

Kaivumaksuissa:

 • liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen ja päivittäiset valvontakäynnit sisältyvät
  tarkastus- ja valvontamaksun taksaan
 • maksu peritään yhden työmaan osalta vain kerran, vaikka samalla kertaa voidaan
  asentaa eri laitosten johtoja samaan kaivantoon
 • maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun tai muun yleisen alueen rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan urakkaan kuuluvien töiden yhteydessä
 • alueen käyttömaksua ei peritä ajalta, jolloin työ ei voi edetä aikataulun mukaisesti työstä vastaavasta riippumattomasta syystä
 • ylimääräisestä valvontakäynnistä normaalin työajan ulkopuolella ja ylimääräisestä
  valvontakäynnistä laiminlyöntitapauksessa peritään valvonta- ja tarkastusmaksu kaksinkertaisena
 • alueen käyttömaksu peritään kolminkertaisena, mikäli alue on otettu luvatta käyttöön (ei koske hätätyötä)

Yhteystiedot

Kunnossapitoinsinööri
Kuusinen Jussi
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi