Katujen ja teiden kunnossapito

Palautteet

Vaihde p. 02 4873 300

Liedon kunnan ylläpitämät  tiet

Teknisten palvelujen tehtäväalueeseen kuuluu Liedon kunnan vastuulla olevien liikenneväylien kunnossapidosta huolehtiminen. Kaavateiden kuivatus-, liikenneturvallisuus- ja pienkunnostustyöt hoidetaan kunnan omalla työvoimalla. Urakoitsijatyönä teetetään pölynsidonta-, auraus-, hiekoitus- ja muut kunnossapitotyöt.

Lisätietoja antaa kunnan ylläpitämän tieverkoston osalta:

Kunnossapitoinsinööri
Kuusinen Jussi
02 4873 300
infrapalvelut@lieto.fi

Liikenneviraston ja ELY-keskusten ylläpitämät tiet

Valtatiet

E18 Kehätie
Helsinki – Turku 1-tie
Turku – Aura 9-tie
Turku – Forssa 10-tie

Seututiet

Aurantie
Lieto-Säkylä 204-tie
Vanha Tampereentie 222-tie

Yhdystiet

Alhojoki-Räpälä
Alikulmantie
Arosuontie
Hakulantie
Hyvättylä-Hakula, Kurkelantie
Hämeen Härkätie
Juntolantie
Kaurinkosken-Kilpijoentie
Kirkkotie
Kyröntie
Kärpijoentie
Laukkaniityntie
Lehtimäentie
Levauksentie
Liedonperäntie
Loukinaistentie
Maariantie
Nauristie
Pahkalaukkaantie
Pahkantie
Pettisten-Hepojoentie
Poikoja-Tammentaka
Prunkkalantie
Puntamäki-Tarvasjoki
Pyhällöntie
Päivästön tie
Raukkalantie
Rautasuontie
Rähäläntie
Suopohjantie
Tiipiläntie
Tuorilantie
Vintalantie
Väänteläntie

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä

tai soittamalla numeroon 0295 020600 (arkisin klo 8-16).

Tienkäyttäjän linja

Liikenneviraston ja ELY-keskusten ylläpitämien teiden kuntoon tai kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Palauteväylän kautta

Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella.

Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.