Vuoden 2023 toiminta-avustuksia voi hakea 27.3. – 19.4.2023 klo 16.00 mennessä.

Haettavia avustuksia ovat

 • Liikunta-avustukset urheiluseuroille 72.000 € ja kartta-avustus 5.500 €
 • Yleishyödylliset avustukset 11.000 €
 • Nuorisotoiminta-avustukset 31.000 €
 • Kulttuuritoiminta-avustukset 13.000 €

Hakuohjeet ja sähköinen hakulomake

Liikunta-avustukset

Yleishyödylliset avustukset

Nuorisotoiminta-avustukset

Kulttuuriavustukset

 • Kaikki vaaditut hakemukset liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä, jotta hakemus otetaan käsittelyyn.
 • Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakijaksi kelpaa vain lietolainen (kotipaikka Lieto) yhdistys, seura tai yhteisö.
 • Jakoperiaate on, että hakija voi saada vain yhtä avustuslajia.
 • Avustusten saamisen edellytys on, että yhdistys on rekisteröitynyt Lähella.fi -palveluun

Vuonna 2023 avustusten jakoperusteen painopisteet ovat:

 1. Erilaisissa kaupunkilaisia laajasti tavoitettavissa ilmaisissa tapahtumissa, toiminnoissa ja tilaisuuksissa sekä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä konkreettisissa toimenpiteissä.
 2. Liikuntatoimen avustuksissa on käytössä avustusten vastikkeellisuus. Urheiluseuran tulee osallistua vähintään 1-2 kaupungin järjestämään liikuntatapahtumaan vuodessa seuran koosta riippuen.
 3. Liikuntatoimen avustuksissa painopiste on edelleen harrastus- ja terveysliikunnan edistämisessä.

Liedon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta