Yritysten työterveyspalvelut

Liedon kunnan järjestämisvastuulla olevien työterveyspalveluiden tuottamisen hoitaa Terveystalo.

Kunnan järjestämisvelvollisuus

Kansanterveyslain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrityksille työterveyshuolto. Yritykset päättävät itse mistä hankkivat työterveyspalvelunsa ja myös maksavat työterveyshuollon kustannukset.

Terveyskeskusta ylläpitävä kunta voi hoitaa kansanterveyslain mukaisen velvollisuuden tuottaa työterveyspalveluita niin, että se hankkii tarvittavat palvelut osaksi tai kokonaan toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä taikka yksityiseltä palveujen tuottajalta.

Työterveyspalvelujen hankkiminen

Yritykset voivat halutessaan neuvotella palvelujen ostamisesta ja solmia puitesopimuksen mukaisen sopimuksen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tai valita jonkun muun työterveyshuollon palveluntuottajan

Puitesopimuksen kattavuus

Puitesopimuksen ehdot ja palvelujen hinnat koskevat kaikkia Liedon kunnan alueella toimivia yrityksiä ja työterveyshuollon piiriin kuuluvia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, jotka haluavat käyttää Suomen Terveystalo Oy:n palveluita.

Lisätietoja

Suomen Terveystalo Oy
Toni Siiskonen
asiakkuusjohtaja, Länsi-Suomi
040 5123 699

Liedon kunta

Kaupunginjohtaja
Ingi Mika
040 758 7963
mika.ingi@lieto.fi