Hankinnat

Liedon kaupunki noudattaa hankintojen toteuttamisessa hankintalakia sekä laista johdettuja, sisäisiä menettelytapaohjeita.

Avoimet tarjouspyynnöt