Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilashuolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu opiskelijahuolto

Oppilashuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaiset palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Oppilashuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Oppilashuolto eri kouluissa

Ilmaristen koulun oppilashuolto

Jokilaakson koulun oppilashuolto

Keskuskoulun oppilashuolto

Littoisten koulun oppilashuolto

Loukinaisten koulun oppilashuolto

Pahkamäen koulun oppilashuolto

Saukonojan koulun oppilashuolto

Jokilaakson koulu, erityisopetuksen oppilashuolto

Tarvasjoen koulun oppilashuolto

Yliskulman koulun oppilashuolto