Oppilasterveydenhuolto

Kouluikäiset lapset ja nuoret ovat kouluterveydenhuollon asiakkaita.

Kouluterveydenhuollossa sinulle tehdään määräaikaiset terveystarkastukset.

Voit tulla kouluterveydenhuoltajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta koulukohtaisesti sovittuina aikoina.

Terveydenhoitajan kanssa voit jutella mielialastasi ja jaksamisestasi tai kun kaipaat ohjeita liittyen ravitsemukseen, nukkumiseen, tms. Kouluterveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä, kun mietit murrosiän tuomia muutoksia, haluat puhua seksuaalisuudesta ja kun tarvitset ehkäisyneuvontaa.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Yhteyden koululääkäriin saa terveydenhoitajan kautta.

Terveysasemilla hoidettavia asioita ovat: vapaa-ajan tapaturmat, esim. nyrjähdykset ja venähdykset, sairaanhoidolliset asiat kuten kivut ja säryt, korva- tai silmätulehduksen epäily, ihottumat ja toimenpiteet sekä pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta.