Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää ja täydentää peruskoulun taidekasvatusta. 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää taiteen opetusta, jonka sisältö ja opetusmenetelmät suunnitellaan oppilaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. 

Kuvataiteen perusopetuksen tavoitteet perustuvat kuvataiteen valtakunnallisen opetussuunnitelman yleisen oppimäärän perusteisiin. Tavoitetasoltaan ja taideaineiden valikoimaltaan taiteen perusopetus on peruskouluopetusta vaativampaa ja monipuolisempaa. Opintoihin kuuluu muun muassa grafiikan, keramiikan ja taidemaalaamisen tekniikoiden opiskelua. Opiskeluissa tähdätään itsenäisen ajattelun, luovuuden ja teknisen osaamisen kehittymiseen. 

Opetuskokonaisuuden laajuus on 500 oppituntia, joista 300 tuntia on perusopetusta, 150 tuntia syventäviä opintoja ja 50 tuntia lopputyön tekemistä.

Lukuvuoden 2024-2025 kuvataiteen perusopetuksen hinta on 220 € (sis. materiaalit). Maksu suoritetaan kahdessa erässä. Teemaopinnot sisältyvät kurssimaksuun.

Lisätiedot:

Rehtori (lomalla 21.6-31.7.2024)
Koivulahti Heli
0401837420
heli.koivulahti@lieto.fi

Anni Suominen, Elina Caven ja Pinja Jokinen valmistuivat keväällä 2023 ja jokaisen päättötyö oli esillä kevätnäyttelyssämme.