Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Kuvataidekoulu aloittaa syksyn opetussuunnitelmalla, joka perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2017.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Opiskelussa korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista, sekä harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista.

Lukuvuonna 2022-2023 kuvataiteen perusopetuksen hinta on 180 € ja pienimmiltä lapsilta, joilla on lyhyempi oppitunti, 150 €. Maksu suoritetaan kahdessa erässä. Teemaopinnot sisältyvät kurssimaksuun.

Kuvataiteen perusopetuksesta opistossa vastaa kuvataiteen opettaja Sari Hiltunen.
Sari on parhaiten tavoitettavissa perjantaisin klo 12-15.

Kuvataideopettaja
Hiltunen Sari
0504535296
sari.hiltunen@lieto.fi