Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää ja täydentää peruskoulun taidekasvatusta. 

Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta, jonka sisältö ja opetusmenetelmät suunnitellaan oppilaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. 

Kuvataiteen perusopetuksen tavoitteet perustuvat kuvataiteen valtakunnallisen opetussuunnitelman yleisen oppimäärän perusteisiin. Tavoitetasoltaan ja taideaineiden valikoimaltaan taiteen perusopetus on peruskouluopetusta vaativampaa ja monipuolisempaa. Opintoihin kuuluu muun muassa grafiikan, keramiikan ja taidemaalaamisen tekniikoiden opiskelua. Opiskeluissa tähdätään itsenäisen ajattelun, luovuuden ja teknisen osaamisen kehittymiseen. 

Opetuskokonaisuuden laajuus on 500 oppituntia, joista 300 tuntia on perusopetusta, 150 tuntia syventäviä opintoja ja 50 tuntia lopputyön tekemistä. Kuvataiteen perusopetuksen opinnot siirtyvät suostumuksen perusteella Omaan Opintopolkuun ja niistä saa opintopisteitä.  

Lukuvuonna 2023-2024 kuvataiteen perusopetuksen hinta on 180 € ja pienimmiltä lapsilta, joilla on lyhyempi oppitunti, 150 €. Maksu suoritetaan kahdessa erässä. Teemaopinnot sisältyvät kurssimaksuun.

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta Lieto-opistossa vastaa suunnittelijaopettaja Sanna Peuri. Ota yhteys: sanna.peuri@lieto.fi tai 050 4535 296.

Sanna Peuri
Suunnittelijaopettaja Sanna Peuri

Anni suominen, Elina Caven ja Pinja Jokinen valmistuivat keväällä 2023 ja jokaisen päättötyö oli esillä kevätnäyttelyssämme.