Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää ja täydentää peruskoulun taidekasvatusta. 

Kuvataiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää kuvataiteen opetusta, jonka sisältö ja opetusmenetelmät suunnitellaan oppilaan ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. 

Kuvataiteen perusopetuksen tavoitteet perustuvat kuvataiteen valtakunnallisen opetussuunnitelman yleisen oppimäärän perusteisiin. Tavoitetasoltaan ja taideaineiden valikoimaltaan taiteen perusopetus on peruskouluopetusta vaativampaa ja monipuolisempaa. Opintoihin kuuluu muun muassa grafiikan, keramiikan ja taidemaalaamisen tekniikoiden opiskelua. Opiskeluissa tähdätään itsenäisen ajattelun, luovuuden ja teknisen osaamisen kehittymiseen. 

Opetuskokonaisuuden laajuus on 500 oppituntia, joista 300 tuntia on perusopetusta, 150 tuntia syventäviä opintoja ja 50 tuntia lopputyön tekemistä. Kuvataiteen perusopetuksen opinnot siirtyvät suostumuksen perusteella Omaan Opintopolkuun ja niistä saa opintopisteitä.  

Lukuvuonna 2023-2024 kuvataiteen perusopetuksen hinta on 180 € ja pienimmiltä lapsilta, joilla on lyhyempi oppitunti, 150 €. Maksu suoritetaan kahdessa erässä. Teemaopinnot sisältyvät kurssimaksuun.

Lukuvuoden 2023-2024 kuvataiteen perusopetuksen kursseille voi ilmoittautua jo nyt, vaikka muille kursseille ilmoittautuminen aukeaa vasta 6.8.

Kuvataiteen perusopetuksesta opistossa vastaa kuvataiteen opettaja Sari Hiltunen.
Sari on parhaiten tavoitettavissa perjantaisin klo 12-15.

Kuvataideopettaja
Hiltunen Sari
0504535296
sari.hiltunen@lieto.fi