Kielten opiskelu

Kielten taitotasot

Lukuvuoden 2024-2025 kurssit julkaistaan osoitteessa opistopalvelut.fi/lieto 10.6.2024 ja kursseille ilmoittautuminen alkaa 4.8. klo 18.00.

Kielet on listattu tason mukaan, alkeiskurssit ovat ensimmäisenä. Kurssikuvauksen loppuun on liitetty eurooppalaisen viitekehyksen mukainen arvio ryhmän taitotasosta.
Tasoja käytetään monissa opistoissa ja kouluissa kansainvälisesti ryhmän tasosta puhuttaessa.

  • A1 ja A2 ovat alkeistason kursseja
  • B1- ja B2-taso ovat itsenäisen kielenkäyttäjän tasoja, joilla opiskelija hallitsee arkisiin asioihin liittyvää kielenkäyttöä
  • C1- ja C2-tasoiset ovat pitkälle edistyneitä puhujia, jotka hallitsevat kieltä monipuolisesti ja osaavat käyttää sitä eri vivahtein eri tilanteissa

A1
Selviän yksinkertaisista puhetilanteista, joissa minun pitää kertoa itsestäni ja lähiympäristöstäni. Puheeni on hidasta ja katkonaista. Ääntämisessäni on puutteita. Kun puhutaan hitaasti ja selkeästi ymmärrän sanoja ja ilmauksia, jotka koskevat minua tai minulle tuttuja ihmisiä ja asioita. Ymmärrän yksinkertaista tekstiä ja pystyn löytämään tietoa esim. ilmoituksista ja lomakkeista. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä, yksittäisiä ilmaisuja ja hyvin lyhyitä lauseita sekä täyttää lomakkeisiin henkilötietoni. Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.

A2
Selviän rutiininomaisissa ja yksinkertaisissa keskusteluissa. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta. Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä ja sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.

B1
Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston mielestäni vähintään kohtalaisesti. Selviän jokapäiväisistä puhetilanteista työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen ja TV-ohjelmien pääasiat, jos puhe käsittelee minulle tuttuja asioita ja jos puhe on suhteellisen hidasta ja selkeää. Normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Pystyn lukemaan jokapäiväistä tai työhön liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin. Hallitsen peruskieliopin.

B2
Selviän työssä ja vapaa-aikana käytännön puhetilanteissa hyvin sekä melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Osaan esittää ajatuksiani kokonaisuuksina ja perustella näkökantojani. Hallitsen perussanaston hyvin. Ymmärrän pitkiä puheita ja luentoja, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmat televisio-uutiset ja ajankohtaisohjelmat, joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat vielä vaikeuksia. Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Pystyn hakemaan tietoa ja pystyn selvittämään tekstejä omaan alaani erikoistuneista lähteistä. Pystyn lukemaan kaunokirjallisuutta. Osaan kirjoittaa esseen tai raportin. Hallitsen peruskieliopin hyvin ja osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä.

C1
Puhun selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa sekä pystyn pitämään valmistellun esitelmän vaivatta. Hallitsen kielen rakenteen ja sanaston hyvin. Pystyn helposti seuraamaan keskusteluja ja luentoja. Ymmärrän puhuttua kieltä, vaikka se ei olisikaan rakenteeltaan selkeää. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat vaikeuksitta. Pystyn lukemaan ja ymmärtämään artikkeleissa, raporteissa ja teknisissä ohjeissa erikoisalojen kieltä, vaikka ala ei olisikaan minulle tuttu. Osaan kirjoittaa selkeän ja hyvin rakennetun tekstin ja ilmaista itseäni melko laajasti. Osaan kirjoittaa erilaisia tekstejä vakuuttavasti, omalla tyylilläni ja lukijalle sopivasti. Hallitsen kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti, mutta harvinaisten sanojen ja vaikeiden lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa ongelmia.

C2
Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärrän syntyperäisen puhujan nopeaakin puhetta, jos minulla on ollut aikaa tottua puhetapaan. Luen vaikeuksitta erilaisia tekstejä. Osaan kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti oikein. Osaan kirjoittaa tiivistelmiä yhtä hyvin ammattiini liittyvistä kuin kaunokirjallisistakin teksteistä.

Halutessasi voit ladata taitotasokuvaukset itsellesi: