Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus

Kuvataidekoulu aloittaa syksyn opetussuunnitelmalla, joka perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin vuodelta 2017.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Opiskelussa korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista, sekä harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista.

Kuvataiteen perusopetuksesta opistossa vastaa kuvataiteen opettaja Sari Hiltunen:

Kuvataideopettaja
Hiltunen Sari
0504535296
sari.hiltunen@lieto.fi