Keskustan kehittäminen

Liedon kaupunginvaltuusto päätti 63/29.5.2023 nimittää työryhmän laatimaan keskustan kehittämissuunnitelman. Tällä sivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Liedon keskustan Hämeentien pohjoispuolinen alue on kehittynyt viimeisten 30-40 vuosikymmenen aikana vahvasti alueelle laadittujen arkkitehtikilpailujen ohjaamina; ensimmäinen laadittiin 1986-1987 ja toinen 2010.

Vanhempi kilpailualue sijoittui Karjatie-Kuntoilijanlenkki katujen pohjoispuoliselle alueelle ja on pääosin toteutunut kilpailun hengen mukaisesti. Toteutumatta ei ole kuin yksi korttelialue, jonka kaavamuutos on vireillä.

Vuoden 2010 kilpailualue sijoittui tämän alueen eteläpuolelle rajautuen etelässä koulunmäkeen ja Kärpijoentiehen. Tämän kilpailun tavoitteena oli Hämeentien ympäristön käsittely katumaisena sekä kaupallisen keskustan ja ns. vanhan torin kehittäminen.

Tämän kilpailun osalta on toteutettu kaksi aluetta ns. Jokiranta sekä vanhan torin alue. Vireillä on Jokirannan puolelta ns. Säästöpankkitalon alue, johon haettiin toteutusta suunnittelukilpailun avulla. Muilta osin kilpailussa esitettyjä ratkaisuja voidaan soveltaa osana kehittämissuunnitelmaa.