7.03 Tyllin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Luonnosvaiheen aluerajaus, rajaus voi tarkentua kaavatyön aikana.

Suunnittelun tavoitteena on lisätä Tyllin teollisuusalueen tonttivarantoa teollisuus-, varasto- ja toimitilarakentamisen tarpeisiin. Hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevaa, pääosin jo rakentunutta teollisuusaluetta on tarkoitus laajentaa kahteen suuntaan pääasiassa kaupungin omistamille talousmetsäalueille. Laajennuskorttelit on mahdollista toteuttaa vaiheittain kysynnän mukaan.

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaika: 10.11. – 9.12.2022
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika: 16.2. – 17.3.2023
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 11.12.2023

Kaavan voimaantulo: 22.1.2024